Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale veiligheidsdotatie Brussel: politiezones krijgen extra middelen voor veiligheid openbaar vervoer en Europese Toppen

Nieuws - 03/02/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het Brussels Gewest en de Brusselse politiezones kunnen elk jaar rekenen op federale middelen om hun ‘veiligheidsuitgaven’ te financieren. Voor het jaar 2022 voorziet de federale regering 55 miljoen euro extra budget om de veiligheid op het openbaar vervoer te versterken en om de kosten te dekken die voorvloeien uit de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven verbonden aan de internationale functie van de Stad Brussel en de Brusselse gemeenten.
Een KB van 26 december 2022 verduidelijkt hoe het budget verdeeld wordt.
De middelen worden toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest, ten voordele van de lokale politiezones:
35 miljoen euro dient om de veiligheid in het openbaar vervoer in Brussel te versterken:
20 miljoen euro is bestemd om de kosten te dekken die voorvloeien uit de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven verbonden aan de internationale functie van de Stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedrag wordt toegewezen aan het totaalbedrag van de subsidies die voor het jaar 2022 aan de gemeenten worden toegekend in het kader van het Brussels Buurt- en Preventieplan. De subsidies die in het kader van het BBPP worden toegekend, worden gebruikt voor de financiering van de verschillende Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen die door de gemeenten worden ingediend en die passen binnen de door het Globaal Veiligheids- en Preventieplan vastgestelde prioriteiten.
Het budget wordt in 1 schijf uitbetaald. Voor eind april moet het gewest een gedetailleerd verslag opmaken met de vermelding van de verbruikte kredieten, de gefinancierde activiteiten (en de doeltreffendheid ervan) en een overzicht van de genomen maatregelen.
 
In werking: retroactief, vanaf 1 januari 2022.

Bron:  26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2022 aan het brussels hoofdstedelijk gewest ten laste van het "fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de europese toppen te brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van brussel",BS 30 januari 2023, bl. 13758.