Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Brussel: technische keuring uitgebreid tot twee- of driewielige motorvoertuigen

Nieuws - 02/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2022 legt vanaf 1 januari 2023 een technische keuring op voor motorfietsen, gemotoriseerde driewielers en gemotoriseerde vierwielers.
Voertuigen met verbrandingsmotor en elektrische voertuigen
Technische keuring wordt verplicht voor motorfietsen, gemotoriseerde driewielers en gemotoriseerde vierwielers die onder dekking van een Belgische kentekenplaat in het verkeer zijn gebracht en die zijn uitgerust met:
ofwel een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3;
ofwel een elektrische of hybride motor met een nominaal continu vermogen van meer dan 11 kW en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/u (art. 3).
Deze voertuigen moeten de volgende controle ondergaan:
van de officiële documenten (art. 4§6) en van de technische staat (art. 9) ;
door de technische keuringsinstanties die zijn erkend voor het uitvoeren van de controle op voertuigen van categorie L.
op initiatief van de houder van de kentekenplaat (art. 4§4)
Verplichte keuringen
De keuringen zijn ofwel volledig (identificatie en technische staat) ofwel gedeeltelijk (administratief of administratieve en technische herkeuringen) (art. 5; art. 7).
Keuring is verplicht (art. 6):
vóór de inschrijving van een voertuig op naam van een andere houder (zie uitzondering voor familie);
op verzoek van een bevoegde ambtenaar, ook voor alle bromfietsen en andere voertuigen die hierboven niet worden vermeld;
vóór het opnieuw in het verkeer brengen van elk voertuig:
-
waarvan de technische kenmerken zijn veranderd;
-
waarvan het chassisnummer werd gewijzigd;
-
dat ten gevolge van een ongeval schade aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of het remsysteem heeft opgelopen, of wel total loss is (volledige keuring en melding aan de SPW).
Gedeeltelijke controles zijn verplicht (art. 7)
op verzoek van een bevoegde ambtenaar;
bij een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 3 maanden, 15 dagen of dat is vervallen;
vóór de inschrijving op naam van een nieuwe houder die de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de persoon is met wie de vorige houder een feitelijk gezin vormt, of een van hun kinderen, als er geen overdracht van nummerplaat is.
Bepaalde voertuigen (politie, leger, …) zijn vrijgesteld van technische keuring (art. 2§3)
De keuringen leiden tot de afgifte van (art. 8-10):
een keuringsbewijs;
een document ‘visuele controle van het voertuig’ als het voertuig beschikt over een keuringsbewijs dat minder dan twee maanden vóór de keuring is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Bron:  13 oktober 2022 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de technische keuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers,BS 27 december 2022.