Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Decretale updates in kader van oprichting Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving

Nieuws - 17/05/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 januari 2022 ging het gloednieuwe Vlaamse Agentschap Justitie en Handhaving van start. Dat brengt de Vlaamse bevoegdheden rond justitie en handhaving samen die voordien verspreid zaten over verschillende entiteiten en beleidsdomeinen. Die krachtenbundeling en centralisering moet zorgen voor een meer efficiënte en daadkrachtige uitvoering van het justitiële- en handhavingsbeleid. De vormgeving van het agentschap en de reorganisatie die erbij komt kijken zijn volop aan de gang. Maar ook binnen de Vlaamse regelgeving vereist de oprichting van het agentschap nog heel wat aanpassingen. De Vlaamse decreetgever zorgt alvast voor de nodige updates in een reeks decreten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De teksten worden afgestemd op de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving. Gezien het feit dat justitie en handhaving geen deel meer uitmaken van het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin maar een beleidsveld vormen binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie worden deze elementen uit het toepassingsgebied van de betrokken decreten gehaald.
Daarnaast zijn er ook 2 technische correcties in het Decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013 en Decreet justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand van 26 april 2019. In dat laatste wordt bijvoorbeeld een uitdrukkelijke machtiging voorzien voor de Vlaamse regering om de kwetsbare groepen te definiëren of de criteria voor de bepaling van de kwetsbaarheid van de doelgroepen vast te stellen. Die was tot nog toe niet voorzien, maar volgens de Raad van State wel vereist.
De Vlaamse regering komt binnenkort nog met een verzamelbesluit om een reeks betrokken besluiten in overeenstemming te brengen met de oprichting van het agentschap.
In werking: retroactief op 1 januari 2022 (m.u.v. artikels 2, 12 en 16 die in werking treden op 23 mei 2022, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  11 MAART 2022. - Decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving,BS 13 mei 2022, bl. 42542.