Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Personen op EPIS-lijst van Kansspelcommissie mogen wedkantoren niet meer binnen

Nieuws - 30/03/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Wie op de zogenaamde ‘EPIS-lijst’ (‘Excluded Persons Information System’) staat van de Belgische Kansspelcommissie mag vanaf 1 oktober 2022 niet meer binnen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV, beter gekend als wedkantoren. Ook de deelneming aan kansspelen moet hen dan worden geweigerd. Op dit moment moet aan personen op deze zwarte lijst alleen de toegang worden ontzegd tot casino’s (kansspelinrichtingen van klasse I) en speelautomatenhallen (kansspelinrichtingen van klasse II). De federale regering breidt het toepassingsgebied van het EPIS-systeem dus wat verder uit. Ze is immers van mening dat EPIS een zeer slagkrachtig instrument is in strijd tegen gokverslaving.
De regering maakt van de gelegenheid gebruik om de regelgeving m.b.t. EPIS wat op te frissen en te vereenvoudigen.
Zo wijzigen de bepalingen over de consultatie van EPIS door de bevoegde autoriteiten. Vanaf oktober hebben de voorzitter van de Kansspelcommissie (en niet langer de volledige commissie) en de 4 politieambtenaren (bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des Konings) die door de Kansspelcommissie zijn aangeduid als verbindingsofficier voor contacten tussen de geïntegreerde politie en de commissie, toegang tot alle gegevens van EPIS. Daarnaast kunnen ook de leden van het secretariaat van de Kansspelcommissie die het EPIS nodig hebben voor uitoefening van hun functie de opgenomen gegevens raadplegen. Hetzelfde geldt voor de personen die door de Kansspelcommissie zijn aangeduid voor het beheer van het systeem.
Verder
voegt de regering het Rijksregisternummer toe aan de persoonsgegevens die in EPIS moeten worden opgenomen. De exploitanten van de kansspelinrichtingen klasse I, II en van de vaste kansspelinrichting klasse IV (of de door hen aangestelde persoon) worden gemachtigd om dit nummer te vragen;
krijgt de procedure die moet gevolgd worden wanneer EPIS om welke reden dan ook ontoegankelijk is een update. Zo zal de exploitant de Kansspelcommissie voortaan op de hoogte moeten brengen ‘op een door de commissie bepaalde manier’ en niet langer per fax;
moet de logfile waarin de consultaties van EPIS door de exploitant en de resultaten ervan wordt bijgehouden, geen 5 maar wel 10 jaar worden bijgehouden. De 4 politieambtenaren waarvan eerder in dit artikel sprake krijgen toegang tot de logfile. Zij het alleen om na te gaan of een kansspelinrichting klasse I, II of een vaste kansspelinrichting klasse IV correct zijn verplichtingen nakomt op vlak van toegangscontrole.
stelt de regelgeving uitdrukkelijk dat de kansspelinrichtingen hun toegangsregister alleen nog digitaal bijhouden. Het gebruikte computerprogramma moet vooraf door de commissie worden goedgekeurd. De exploitanten van kansspelinrichtingen klasse I, II – en nu ook - van een vaste kansspelinrichting klasse IV (of de door hen aangewezen persoon) zijn verplicht om een toegangsregister bij te houden om iedere persoon die aanwezig is in hun inrichting te kunnen identificeren. Het register moet de Kansspelcommissie in staat stellen om a posteriori na te gaan of de consultaties van EPIS wel degelijk zijn gedaan. In het toegangsregister wordt voortaan een kopie van een identiteitsbewijs bewaard.
In werking: 1 oktober 2022.

Bron:  20 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van twee Koninklijke Besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister,BS 28 maart 2022, bl. 25478.