Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaams jeugddelinquentierecht: langdurig gesloten begeleiding weer mogelijk voor jeugddelinquenten jonger dan 16

Nieuws - 22/12/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 26 december 2021 is ‘langdurig gesloten begeleiding’ opnieuw mogelijk voor jeugddelinquenten van 12 tot 16 jaar. Deze uitzonderlijke procedure uit het Vlaams jeugddelinquentiedecreet werd begin dit jaar vernietigd door het Grondwettelijk Hof (arrest 22/2021). Het Hof vond de omstandigheden en voorwaarden te vaag waardoor de bepalingen botsten met het wettigheidsbeginsel en het Verdrag inzake de rechten van het kind. De Vlaamse decreetgever herstelt de procedure nu mét de nodige aanpassingen zodat de bepalingen tegemoet komen aan de kritiek van het Hof. Het Jeugddelinquentiedecreet geeft nu bijvoorbeeld duidelijk aan voor welke feiten minderjarigen jonger dan 16 jaar opgesloten kunnen worden. Iets dat vroeger ontbrak.
Langdurig gesloten begeleiding 16-plussers
De jeugdrechter kan een minderjarige delictpleger toevertrouwen aan een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling voor een gesloten begeleiding van maximaal 2,5 of 7 jaar. Op dit moment is deze langdurige gesloten begeleiding alleen mogelijk voor jongeren die minstens 16 jaar waren op het moment van de feiten.
Sanctie opnieuw mogelijk voor 12 tot 16-jarigen
Voortaan voorziet het Vlaams Jeugddelinquentiedecreet opnieuw een uitzondering voor minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar.
De jeugdrechter kan de langdurig gesloten begeleiding ten aanzien van jongeren die nog geen 16 jaar waren op het ogenblik van de feiten echter alleen uitspreken in uitzonderlijke omstandigheden. Die zijn er wanneer de jongere zeer zware feiten heeft gepleegd zoals verkrachting, een levensdelict, een oorlogsmisdrijf of terroristisch misdrijf. Bovendien gelden er voorwaarden naargelang de leeftijd.
Concreet kan de jeugdrechter de sanctie opleggen aan minderjarigen die op het ogenblik van de feiten minstens 12 waren maar jonger dan 16 jaar als
er een vermoeden is van schuldbekwaamheid;
iedere andere sanctie ongepast is of heeft gefaald;
de fysieke en psychische integriteit van de minderjarige of van derden in gevaar is;
een gesloten begeleiding noodzakelijk is.
De voorwaarden zijn cumulatief.
Voor 12 tot 14-jarigen bedraagt de maximale duur van de sanctie 2 jaar. Voor 14 tot 16-jarigen is dat 5 jaar.
In werking: 26 december 2021.

Bron:  19 NOVEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de langdurige gesloten begeleiding,BS 16 december 2021, bl. 120495.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
- Vlaams Jeugddelinquentiedecreet, art. 37