Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

België en Servië verstevigen politiesamenwerking in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Nieuws - 25/10/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


België en Servië willen nauwer samenwerken in strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Op 7 februari 2017 ondertekenden beide landen een verdrag dat hun politiesamenwerking op dat domein verstevigt. De bepalingen treden op 1 november 2021 in werking.
Bijstand in aanpak georganiseerde criminaliteit én op andere domeinen
De tekst vormt een algemeen kader voor de samenwerking op vlak van de preventie en repressie van en het onderzoek naar zware misdrijven die onder de noemer ‘georganiseerde criminaliteit’ vallen. Het gaat onder meer om mensenhandel, drugtrafiek, wapenhandel, terreur, afpersing, corruptie en cybercriminaliteit. Maar het verdrag vormt ook de basis voor de samenwerking met betrekking tot het opsporen van vermiste personen, de identificatie van personen en niet-geïdentificeerde lijken, het opsporen van personen die internationaal gesignaleerd zijn en het zoeken naar verdwenen en verloren voorwerpen en voorwerpen die gerelateerd zijn aan misdrijven. Beide landen zullen elkaar ook bijstaan door het uitwisselen van goede praktijken, opleiding en expertise op vlak van de handhaving van openbare orde en veiligheid tijdens massaevenementen.
Uitwisselen informatie, technische ondersteuning en bijstand beroepsopleidingen
De Belgische geïntegreerde politie en het Algemeen Politiedirectoraat van Servië (en de andere organisatorische eenheden binnen het Ministerie Binnenlandse Zaken die bezig zijn met politiezaken) zullen als ‘bevoegde autoriteiten’ informatie uitwisselen, elkaar de nodige technische en wetenschappelijke ondersteuning bieden, ervaringen delen en bijstand verlenen op vlak van beroepsopleidingen. Al dan niet met behulp van verbindingsofficieren, gerechtelijke autoriteiten, enz. Vragen om bijstand en de antwoorden daarop zullen worden uitgewisseld tussen de Belgische en Servische centrale organen die belast zijn met de internationale politiesamenwerking.
Voor samenwerking op specifieke domeinen kunnen de bevoegde autoriteiten ook aanvullende technische protocollen sluiten.
Kader voor bescherming geclassificeerde informatie en privacy
Het verdrag bevat de nodige regels voor de bescherming van geclassificeerde informatie, voor de verwerking van persoonsgegevens en de procedure bij geschillen.
Zowel de Belgische instemmingswet van 31 augustus 2021 als het verdrag zelf treden in werking op 1 november 2021.

Bron:  31 AUGUSTUS 2021. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië betreffende de politiesamenwerking, opgesteld te Belgrado op 7 februari 2017,BS 22 oktober 2021, bl. 109418.