Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

2021-versies van ADR en RID van toepassing op vervoer van ontplofbare stoffen in ons land

Nieuws - 04/10/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Met Richtlijn 2020/1883 besliste Europa om de meest recente versies van de internationale overeenkomsten op het vervoer van gevaarlijke goederen (de zogenaamde edities van 2021) van toepassing te maken op het vervoer binnen de Europese Unie. Maar die richtlijn moet op haar beurt omgezet worden in Belgisch recht zodat de regels ook van toepassing zijn op ons nationaal vervoer. De federale regering zorgt nu alvast dat ARD-2021 (over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) en RID-2021 (over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor) van toepassing worden op het vervoer van springstoffen (via een aanpassing van het KB van 23 september 1958) en andere ontplofbare stoffen (via een aanpassing van het KB van 12 juli 2016.
Volgens Richtlijn 2020/1883 móchten ADR-2021 en RID-2021 al toegepast worden vanaf 1 januari 2021, maar móesten zij toegepast worden vanaf 1 juli 2021. Aangezien nieuwe verplichtingen geen terugwerkende kracht mogen hebben, treedt het KB dat de richtlijn omzet in nationaal recht, in werking op de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 1 oktober 2021. Maar datzelfde KB zegt ook dat de door het KB gewijzigde bepalingen ‘mogen [...] toegepast worden tot 30 juni 2021’.

Bron:  16 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang,BS 30 september 2021, bl. 104299.