Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaamse sancties voor inbreuken op EU-verordeningen rond technische goedkeuring van voertuigen

Nieuws - 10/09/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering heeft een eigen sanctiemechanisme uitgewerkt om inbreuken op de EU-verordeningen 167/2013, 168/2013 en 2018/858 m.b.t. de technische goedkeuring van voertuigen te bestraffen. Ze voorziet enerzijds in een strafrechtelijk parcours met een geldboete tot 10.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen) en een gevangenisstraf tot 3 maanden. Maar er zijn ook administratieve maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld ten aanzien van technische diensten die zich niet aan de regels houden.
Nationale sanctiesystemen op vraag van Europa
Met Verordeningen 167/2013,168/2013en 2018/858 legt Europa nieuwe regels op voor de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan én systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd. Deels om tegemoet te komen aan de kritiek na de ontdekking dat voertuigfabrikanten jarenlang software hadden gebruikt om de emissieprestaties van auto’s te manipuleren. Verordening 2018/858 zorgt bijvoorbeeld voor een versterking van het typegoedkeuringssysteem. Daarbij werd het toezichtsmechanisme aangepast om een correcte en geharmoniseerde toepassing van de typegoedkeuringsprocedures te kunnen garanderen.
Het uitwerken van sancties voor inbreuken op de verordeningen laat Europa evenwel over aan de lidstaten. Voor België zijn hiervoor de deelstaten aan zet. De Vlaamse regering heeft alvast een Vlaams sanctiesysteem uitgewerkt. Ze voert strafrechtelijke sancties en administratieve maatregelen in om de inbreuken op de betrokken verordeningen te bestraffen. Maar ze gaat daarin een stap verder dan wat Europa vraagt. Ze voorziet niet alleen sancties voor inbreuken die volgens de verordeningen ‘ten minste moeten worden gesanctioneerd’, ze bepaalt ook sancties voor een aantal bijkomende inbreuken door technische diensten. Bovendien heeft ze het toepassingsgebied van de sancties voor technische diensten en marktdeelnemers uitgebreid. Ze hebben niet alleen betrekking op de Europese typegoedkeuring, maar ook op nationale typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen.
Sancties voor technische diensten en marktdeelnemers
De Vlaamse goedkeuringsinstantie kan administratieve maatregelen opleggen aan de technische diensten bij inbreuken op de EU-verordeningen m.b.t. de technische goedkeuring van voertuigen. Bijvoorbeeld wanneer de dienst valse verklaringen aflegt tijdens een goedkeuringsprocedure, testresultaten vervalst voor een typegoedkeuring of zich niet houdt aan de voorschriften voor zijn aanwijzing als technische dienst. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan het gaan om een waarschuwing, een schorsing of intrekking van de aanwijzing als technische dienst of de schorsing of intrekking van de typegoedkeuring of individuele goedkeuring.
Ook marktdeelnemers die een overtreding begaan riskeren een waarschuwing of een schorsing of intrekking van de typegoedkeuring of individuele goedkeuring. De maatregelen kunnen onder meer worden opgelegd wanneer de markdeelnemer certificaten van overeenstemming vervalst, de toegang tot informatie weigert of testresultaten vervalst.
Strafrechtelijke sancties
Inbreuken op verordening nr. 167/2013, 168/2013 en 2018/858 (en de op grond van deze verordening vastgestelde gedelegeerde of uitvoeringshandelingen) kunnen ook bestraft worden met de strafsancties voorzien in artikel 4 van de Wet technische eisen voertuigen van 21 juni 1985 moeten voldoen. Het gaat dan over een geldboete van 10 tot 10.000 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen, vandaag is dat maal 8) en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden.
In werking: 18 september 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen en het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, wat de goedkeuring van voertuigen betreft,BS 8 september 2021, bl. 95059.