Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Elektronische vreemdelingenkaart E en E+ voor Unieburgers vanaf 10 mei alleen nog mét vingerafdrukken

Nieuws - 10/05/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 10 mei 2021 zullen de elektronische vreemdelingenkaarten E (‘Verklaring van inschrijving voor Unieburgers met verblijf van meer dan 3 maanden’) en E+ (‘Verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf’) in ons land alleen nog mét vingerafdrukken worden uitgereikt. Dat moet de kaarten veiliger maken en minder gevoelig voor fraude, maar zal ook de identificatie van de houder vergemakkelijken.
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi geeft met deze beslissing verder uitvoering aan het KB 12 juni 2020. Met dat besluit kregen tal van elektronische vreemdelingenkaarten een nieuwe lay-out onder impuls van Europa. Via Verordening 2019/1157 heeft Europa immers tal van nieuwigheden doorgevoerd om de verblijfsdocumenten voor Unieburgers beter te beschermen tegen misbruik en fraude en om de controle te vergemakkelijken. Een aangepaste vorm met kortere opschriften zodat meteen duidelijk is over welke verblijfstitel de houder beschikt vormt daarbij een belangrijke schakel. Maar Europa wil dat lidstaten ook biometrische gegevens zoals vingerafdrukken voorzien. Iets waar ons land alvast verder werk van maakt, want vanaf 10 mei 2021 zal de ‘Verklaring van inschrijving voor Unieburgers met verblijf van meer dan 3 maanden’ - de zogenaamde E-kaart of Bijlage 8 – en de ‘Verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf’ – ook gekend als de E+kaart of bijlage 8bis – alleen nog worden uitgereikt mét vingerafdrukken van de houder erop.
Maar Staatssecretaris Mahdi zorgt via zijn besluit van 27 april 2021 ook dat heel wat andere nieuwigheden uit het KB van 12 juni 2020 in werking treden op 10 mei 2021. Het gaat onder meer over de aanpassingen aan het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet in verband met de geldigheidsduur van de E en E+kaarten: E-kaarten hebben voortaan een geldigheidsduur van 5 jaar (tenzij de houder van plan is om voor kortere duur in ons land te verblijven), de geldigheidsduur van de E+kaarten is opgetrokken tot 10 jaar. Maar bijvoorbeeld ook over de wijzigingen m.b.t. verlies, diefstal of vernieling van bepaalde verblijfsdocumenten en het gebruik van de nieuwe modellen 8ter ‘Voorlopig document ter staving van de inschrijving van een Unieburger’ en 8quater ‘Voorlopig document ter staving van het duurzaam verblijf’.
Het MB van 27 april 2021 treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan, 27 april 2021 dus.

Bron:  27 APRIL 2021. - Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden,BS 6 mei 2021, bl. 46473.