Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Havenverkeersverordening voorziet specifieke regels voor verkeer in Antwerpse haven

Nieuws - 01/03/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse Regering heeft de finale versie van de Havenverkeersverordening voor de Antwerpse haven vastgesteld, na een eerste principiële goedkeuring in juli 2020. Vanaf 1 april 2021 vervangen de Vlaamse regels de aanvullende gemeentelijke verkeersreglementen van de stad Antwerpen en de gemeente Beveren.
Gebiedsdekkend juridisch kader
Het verkeer in het havengebied wordt momenteel nog geregeld door gemeentelijke aanvullende verkeersreglementen van zowel Antwerpen als Beveren. Op papier waren 3 aanvullende reglementen mogelijk, maar de gemeente Zwijndrecht heeft geen aanvullende regels uitgevaardigd voor haar grondgebied.
Dankzij de Havenverkeersverordening wordt een gebiedsdekkend juridisch kader voorzien voor het verkeer van havenvoertuigen binnen het hele Antwerpse havengebied (beide Scheldeoevers en de Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel), ongeacht wie er het beheer van heeft.
 
Afwijkingen Technisch Reglement voertuigen
Havenvoertuigen zijn voertuigen die enkel mogen ingezet worden binnen het havengebied (op terminals of op de openbare weg) voor het vervoer of het behandelen van goederen (zoals straddle carriers, heftrucks, vrachtwagens enz.).
Ze worden in hoofdzaak ingedeeld in:
- categorie A: zelf voortbewegende voertuigen;
- categorie B: getrokken/gesleepte voertuigen.
Met subindelingen (A1/B1, A2/B2, A3/B3 en A4/B4) wordt aangegeven op welke wegen zij worden ingezet.
Het Technisch Reglement blijft het referentiekader voor de Havenverkeersverordening. De bepalingen ervan worden hernomen, met aanpassingen.
 
De verordening wijkt af:
- op vlak van afmetingen, massa’s en hun aslastverdeling;
- voor de subindelingen A1/B1, A2/B2 en A3/B3: op vlak van ladingvereisten, reminrichtingen, remdoelmatigheid en koppelingen.
Voor subindeling A4/B4 gelden geen afwijkingen.

Het niveau van de technische eisen stijgt met de categorie, met jaarlijkse verplichte controle. Er wordt een specifieke (h)erkenningsprocedure voorzien voor de havenvoertuigen, met uniek genummerd havenkenteken.
Afwijkingen Wegcode
De Wegcode blijft in principe van toepassing, maar er gelden bijzondere regels voor de ‘relocatie’. Dat is de verplaatsing van havenvoertuigen A1/B1 over de openbare weg. Zo moeten zij bijvoorbeeld de kortste route volgen en ongeladen zijn.
Ook gelden er vergunningsvoorschriften per traject en per havenvoertuigcombinatie om operationeel transport A2/B2 – A3/B3 – A4/B4 te laten deelnemen aan het verkeer.
Centrale rol voor havenkapiteinsdienst (HKD)
De HKD verleent de vergunningen op basis van een gedocumenteerde aanvraag en na advies van de (wettelijke) wegbeheerders, de tunnelbeheerders en de handhavende instanties. De dienst staat ook in voor de handhaving en de sanctionering van de Havenverkeersverordening.
In werking op: 1 april 2021

Bron:  11 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen (Havenverkeersverordening),BS 25 februari 2021, p.17208.