Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Ministeriële richtlijn verfijnt regels voor doorgeven van politionele informatie

Nieuws - 05/02/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


Via een gemeenschappelijke richtlijn geven de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken de politiediensten meer duiding over de do’s and don'ts bij het doorgeven van informatie die ze verzamelen en verwerken tijdens opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Uniforme spelregels voor interne communicatie en voor mededelingen aan bevoegde overheden en derden met daarnaast details over de rechtstreekse toegang en bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).
Wettelijk kader
De politiediensten verwerken heel wat data en persoonsgegevens in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Als belangrijke schakel in de strafrechts- en veiligheidsketen is het van fundamenteel belang dat deze informatie met andere bevoegde overheden of derden wordt gedeeld. Uiteraard volgens strikte procedures en met inachtneming van de nodige privacyregels. Artikels 44/11/4 tot 44/11/12 van de Wet op het Politieambt (ln3775-1073) vormen hierbij de belangrijkste wettelijke basis. Maar er zijn nog andere aanvullende regels van toepassing, zoals de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (GWB).
Meer duiding
Bovenop dat kader is er nu ook de ‘Gemeenschappelijke richtlijn van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken’. Daarin staat meer details over de manier waarop de politiediensten de persoonsgegevens en informatie die ze verwerken in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie moeten doorgeven aan bevoegde overheden en aan derden. Met daarnaast meer duiding over de rechtstreekse toegang en rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).
Bindende bepalingen
Een lijvig document dat voor
de lokale politie, wat de verwerkingen betreft waarvoor de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie verantwoordelijk zijn, moet worden beschouwd als dwingende richtlijn in het kader van het inwinnen van informatie noodzakelijk voor de federale overheden (art. 62,6° van de Wet op de Geïntegreerde Politiedienst)
de federale politie, die voor het vervullen van haar opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie onder het gezag staat van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, vormt het richtlijn in de zin van artikel 97 van de Wet op de Geïntegreerde politiedienst