Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Sectoraal akkoord politie: federale dotatie dekt ook meerkosten van loonsverhogingen in 2020

Nieuws - 05/01/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het geldelijk statuut van het personeel van de politiediensten werd op 1 juli 2019 grondig herzien als gevolg van het nieuwe sectorale akkoord. De correctie van de loonschalen B4 en B5 (basiskader) - waarbij de bedragen van de weddentrappen werden opgewaardeerd en er 4 nieuwe weddetrappen werden toegevoegd - was één van vele wijzigingen. Een aanpassing die de gemeenten en politiezones opzadelde met heel wat extra kosten. Recent kwamen er nog bijkomende kosten door de invoering van een nieuwe maatregel op 1 juli 2020, namelijk de verhoging van de loonschaal M4.1 en de Calog loonschalen BB1, BB2.2, BB3.2 en BB4.2. Maar net als in 2019, neemt de federale overheid ook nu de meerkosten voor haar rekening via een federale dotatie. Het Dotatiebesluit met de verdeling van de bedragen is op 4 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Net als in 2019 wordt 4,5 miljoen euro vrijgemaakt. Dit bedrag wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de 185 politiezones op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 31 december 2019 per politiezone onder de loonschaal B4 en B5 vallen, en op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 30 juni 2020 onder de loonschalen M4.1, BB1, BB2.2, BB3.2 en BB4.2 vallen.
Het dotatiebesluit van 24 december 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 januari 2020.

Bron:  24 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2020 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018,BS 4 januari 2021.