Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: de politie organiseert zich voor de aanpak van de tweede golf van de pandemie

Nieuws - 06/11/2020
-
Auteur 
Benoît Lysy


In maart jongstleden gaf de minister van Binnenlandse zaken (toen Pieter De Crem) instructies voor de externe communicatie rond het Covid-19-coronavirus door de politie. Hij benadrukte daarbij dat de richtlijnen van de ‘Taskforce GPI’ dwingend waren. De nieuwe minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden bevestigt nu de primordiale rol van de Taskforce en benadrukt dat het belangrijk is om in real time te kunnen beschikken over betrouwbare gegevens over de beschikbare handhavingscapaciteit, de evolutie van de afwezigheden en de terreininteracties.
Het doel van de Taskforce GPI is zorgen voor een eenduidig beleid binnen de eengemaakte politie en voor een eenvormige toepassing van alle reglementaire teksten over het Covid-19-coronavirus. De Taskforce is bovendien vertegenwoordigd in het federaal coördinatiecomité (COFECO), dat naar aanleiding van de afkondiging van het nationaal noodplan werd opgericht. Annelies Verlinden kondigt nu aan dat deze Taskforce zal blijven instaan voor een eenduidig beleid en het mandaat behoudt om de eenvormige toepassing van de regelgevende en reglementaire teksten binnen de gehele geïntegreerde politie te garanderen.
In het verlengde hiervan vindt de minister het van primordiaal belang dat de politie in real time kan beschikken over betrouwbare gegevens over de beschikbare handhavingscapaciteit, de evolutie van de afwezigheden en de terreininteracties ten gevolge van het verstrengde en geïntensifieerde handhavingsbeleid. Daarom vraagt ze dat ‘volgende infoflux-maatregelen onverkort en zeer stringent worden uitgevoerd’:
alle afwezigheden van personeelsleden die gerelateerd zijn aan Covid-19 moeten onmiddellijk en conform de reeds verspreide interne GPI-procedure worden gemeld aan het hiertoe opgerichte contactcenter COVID-19;
alle directies en diensten van de GPI moeten onmiddellijk het secretariaat van de Task Force GPI verwittigen wanneer zij hun Business Continuity Plan zullen activeren;
alle incidenten die verband houden met het beheer van de Covid-19-crisis en met de dringende noodmaatregelen moeten onmiddellijk, overeenkomstig de vigerende GPI-procedures, gemeld worden aan de directie van de operaties van de bestuurlijke politie (DGA/DAO);
en de federale steun wordt, conform de bestaande GPI-procedures, aangevraagd via de betrokken directeur-coördinator en toegekend na afstemming met DGA/DAO.

Bron:  28 oktober 2020 - Ministeriële omzendbrief nr. GPI 94bis betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 en inzake de politionele monitoring, BS 01 november 2020, p.78944;