Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vanaf november 2021 uniforme identificatiekaart voor gemeenschapswachten en boetes voor gemeenten bij inbreuken op draagplicht

Nieuws - 07/10/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 november 2021 hebben de gemeenschapswachten in ons land allemaal dezelfde identificatiekaart. Een uniform model dat wordt uitgereikt door de minister van binnenlandse Zaken (de FOD Biza) en niet meer door de burgemeesters. Momenteel zijn er te veel lokale verschillen wat het moeilijker maakt om de gemeenschapswachten snel te herkennen. Het model van de nieuwe kaart is alvast in het Belgisch Staatsblad verschenen. De ommezwaai van oude naar nieuwe kaarten zal immers enige tijd in beslag nemen.
De nieuwe kaarten zijn rechthoekig (85,60mm x 54mm), geplastificeerd, wit aan de voorkant en paars aan de achterkant.
Gemeenschapswacht
Er zijn 4 versies van de nieuwe identificatiekaart voor de gemeenschapswachten. In elke landstaal eentje en een Frans-Nederlandse versie.
Gemeenschapswacht-vaststeller
Voor de gemeenschapswachten-vaststellers is er een apart model. Ook hier zijn er 4 versies.
Administratieve boete tot 2.500 euro
De uniforme kaarten komen er in uitvoering van de wet van 13 januari 2014 waarmee de wetgever de bevoegdheden van de gemeenschapswachten aanzienlijk heeft uitgebreid. De gemeenschapswachten snel en gemakkelijk herkennen is binnen dat ruimere takenpakket erg belangrijk. Vandaar dat de wetgever koos voor uniforme modellen die niet langer op lokaal maar op federaal niveau worden uitgereikt.
En vandaar dat hij in de nieuwe wet strenge controles en sancties voorziet bij overtredingen op de uniform- en identificatiekaartplichten. De gemeenschapswachten en gemeenschapswachten-vaststellers zijn dan wel verplicht om de kaart te bezitten en bij zich te hebben, het zijn de organiserende steden en gemeenten die bij overtredingen een boete kunnen krijgen. Aangezien de gemeenschapswachten deel uitmaken van het gemeentepersoneel zullen zij zich, in geval van overtredingen, wel moeten verantwoorden op basis van het tucht- of arbeidsrecht. Maar de wetgeving voorziet in een waarschuwings- en boetesysteem ten aanzien van de organiserende gemeente (of gemeenten) als publiekrechtelijk rechtspersoon. Wanneer niet wordt gereageerd op 2 waarschuwingen kunnen de steden en gemeenten administratieve geldboetes van 1.000 tot 2.500 euro krijgen per gemeenschapswacht die een inbreuk pleegt. In geval van een meergemeentelijke dienst gemeenschapswachten bepalen de organiserende gemeenten de verdeelsleutel van de boete zelf.
In werking: 1 november 2021.

Bron:  14 september 2020 - Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van identificatiekaart van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers, BS 02 oktober 2020, p.69291.