Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

30 km/uur in bebouwde kom is vanaf 2021 de regel in Brussels gewest

Nieuws - 24/07/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/uur in het hele Brusselse gewest de algemene norm binnen de bebouwde kom. Hogere of lagere snelheidsbeperkingen worden de uitzondering. De Brusselse regering wijzigt hiervoor artikel 11 van de Wegcode.
Momenteel geldt binnen de bebouwde kom nog een algemene snelheidsbeperking tot 50 km/uur. Een beperking tot 30 km/uur vormt dus een uitzondering op de regel en moet worden aangegeven met een verkeersbord C43. Vanaf 2021 wordt die regel dus omgedraaid. Op die manier wil de Brusselse regering de verkeersveiligheid verhogen.
Maximum 70 km/uur op grote verkeersassen buiten bebouwde kom
Ook buiten de bebouwde kom wijzigt de maximumsnelheid in het Brussels gewest. Vanaf volgend jaar is de snelheid beperkt tot 70 km/uur op de openbare wegen verdeeld in 4 of meer rijstroken waarvan er ten minste 2 bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen en op de andere openbare wegen.
Snelheidsbeperking wegens aard van het voertuig
Let wel: artikel 11 van het Wegverkeersreglement voorziet voor sommige voertuigen een snelheidsbeperking ‘wegens de aard van het voertuig’. Die blijven bestaan. Zo mag er met bromfietsen van klasse A binnen de bebouwde kom dus nog steeds maximum 25 km/uur worden gereden.
Signalisatie ‘zone 30 schoolomgeving’
In schoolomgevingen is de snelheid nu al beperkt tot 30km/uur. Dat blijft zo. De verkeersborden A23 en F4a, die het begin van een schoolomgeving aanduiden, en het bord F4b dat het einde van een schoolomgeving aanduidt, overeenkomstig artikel 2.37. van het Wegverkeersreglement, mogen afhankelijk van de plaatsgesteldheid behouden worden.
Signalisatie zone 30 op andere plaatsen
De andere verkeersborden F4a en F4b die binnen de bebouwde kom zijn geplaatst, mogen nog tot 31 maart 2021 blijven staan.
In werking: 1 januari 2021

Bron:  16 juli 2020 - Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 24 juli 2020.