Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Brussels gewest stemt in met Europees verdrag tegen aanzetten tot terrorisme

Nieuws - 13/07/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel stemt in met het Verdrag van de Raad van Europa van 16 mei 2015 ter voorkoming van terrorisme. In dat terrorismepreventieverdrag engageren de staten zich om het publiekelijk uitlokken van terroristische misdrijven, het rekruteren voor terrorisme en het trainen voor terrorisme strafbaar te stellen.
De terroristische misdrijven die het verdrag viseert, zijn de misdrijven die vermeld worden in de internationale verdragen die uitvoering geven aan het VN-Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme. Ze worden opgesomd in bijlage bij het terrorismepreventieverdrag. Bijvoorbeeld: vliegtuigkapingen, gijzelnemingen, aanslagen tegen diplomaten, aanslagen op boorplatforms, nucleair terrorisme...
Het verdrag dwingt de staten om een preventiebeleid te voeren om terrorisme te voorkomen en het versterkt de samenwerking, zowel op preventie- als op justitieel vlak. Dat laatste onder het motto: ‘ofwel uitleveren, ofwel zelf berechten’. Ons land zou wel een voorbehoud formuleren voor feiten van politieke aard. Het terrorismepreventieverdrag voert tot slot een verplichting in om de slachtoffers van terroristische daden te vergoeden.
Het bewuste verdrag is voor ons land een gemengd verdrag, waarvoor de federale overheid en de Gemeenschappen bevoegd zijn. De tekst wacht nog enkel op de goedkeuring van de Duitstalige Gemeenschap. 10 dagen na de publicatie van de federale instemming kan het verdrag uitwerking krijgen in ons land. Buiten België is het terrorismepreventieverdrag al van toepassing in 39 staten.

Bron:  Ordonnantie van 2 juli 2020 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005, BS 9 juli 2020.