Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vanaf 2020 onmiddellijke inning tot 500 euro bij kleine inbreuken op Vlaamse taxireglementering

Nieuws - 28/11/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 1 januari 2020 kan de politie een onmiddellijke inning voorstellen bij kleine inbreuken op de Vlaamse ‘regelgeving voor individueel bezoldigd personenvervoer’. Het bedrag kan oplopen tot 500 euro naargelang de ernst van de inbreuk.
Onderdeel van verregaande hervorming
Het Vlaams decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (het zogenaamde ‘Taxidecreet’) heeft de taxiregelgeving grondig hervormd om de taxi aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Daarbij zijn de vergunningsvoorwaarden versoepeld – exploitanten hebben nog maar één enkele vergunning nodig om hun voertuig in te zetten als straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of openbaarvervoertaxi – en werd de organisatie van de taxidiensten bijgestuurd. Uitgangspunt is een vrije prijszetting met mogelijkheid voor de Vlaamse regering om minimum- en maximumtarieven in te stellen.
Maar bij de hervorming is ook extra ingezet op handhaving en controle. Inbreuken op de reglementering kunnen door de politierechtbank bestraft worden met een geldboete tot 10.000 euro en een gevangenisstraf tot 3 maanden. De politie heeft ook wel de mogelijkheid om bepaalde kleine inbreuken te sanctioneren via onmiddellijke inning.
Het uitvoeringsbesluit bij het basisdecreet geeft nu meer details.
Welke overtredingen?
Het besluit bevat bijvoorbeeld een lijst van overtredingen die in aanmerking komen voor een onmiddellijke inning mét voor iedere overtreding de te innen som. Voor de zwaarste inbreuken, zoals het niet kunnen voorleggen van een bestuurderspas of het voorleggen van een vervalst exemplaar, zal de politie een onmiddellijke inning van 500 euro voorstellen. Voor de minst zware inbreuken is dat 200 euro. Bijvoorbeeld: wanneer de vergunningskaart onvoldoende zichtbaar in het voertuig is geplaatst.
We geven ook nog mee dat roken in het voertuig verboden is. Bij overtreding kan de politie een onmiddellijke inning van 100 euro voorstellen.
Strafvordering vervalt (in principe)
Een onmiddellijke inning kan alleen als de overtreder daarmee instemt. Kiest hij voor de onmiddellijke inning en betaalt hij de geldsom, dan vervalt de strafvordering. Betalen kan cash (niet mogelijk voor wie een vaste woon- of verblijfplaats heeft in ons land), met een bank- of kredietkaart of via overschrijving (alleen mogelijk voor personen met een vaste woon- of verblijfplaats in ons land).
Maar let op: het Openbaar Ministerie heeft alsnog het recht om een strafvordering in te stellen ook al heeft de overtreder de onmiddellijke inning betaald. Het moet die keuze motiveren binnen de maand na de betaling van de onmiddellijke inning.
Als de strafvordering uiteindelijk leidt tot een veroordeling, dan wordt de onmiddellijke inning verrekend met de te betalen gerechtskosten en de uitgesproken geldboete. Een eventueel overschot wordt terugbetaald. Als de betrokkene na een veroordeling de opgelegde geldboete en de gerechtskosten niet betaald binnen de 40 dagen na de uitspraak, dan wordt het voertuig verkocht.
Inbeslagname van voertuigen
Bijkomende nieuwigheid in de procedure is dat de politie de voertuigen van overtreders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in ons land die niet (willen) ingaan op het voorstel van onmiddellijke inning, tot 96 uur lang aan de kant kan houden. Wordt na deze periode nog niet betaald, dan kunnen de voertuigen in beslag worden genomen.
Niet alleen politie
Herinner dat de Vlaamse decreetgever wil dat in de toekomst maximaal gebruik wordt gemaakt van het systeem van onmiddellijke inning. Hij heeft de Vlaamse regering daarom de mogelijkheid gegeven om ook ‘andere personen’ aan te duiden voor handhaving en controle. De Vlaamse regering heeft deze bevoegdheid via het uitvoeringsbesluit doorgeschoven naar de Vlaamse minister van Mobiliteit.

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer, BS 26 november 2019.