Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Politiezones Westkust, Polder, RIHO en Vlas gaan nog nauwer samenwerken

Nieuws - 15/11/2019
-
Auteur 
Tom Depla


In februari 2018 ondertekenden de 4 voorzitters van de politiecolleges en de 4 korpschefs van de West-Vlaamse politiezones Westkust, Polder, RIHO en Vlas een uniek samenwerkingsprotocol. Dat werd ‘WVL4’ gedoopt. De samenwerking krijgt na anderhalf jaar een positieve evaluatie, waardoor de zones de samenwerking nog willen opdrijven. “Als korpschefs zijn we heel opgetogen over deze unieke samenwerking en de succesvolle afspraken en realisaties binnen onze netwerkorganisatie”, luidt het in een persbericht. Een nauwere samenwerking met nog andere politiezones behoort tot de mogelijkheden.

De belangrijkste doelstelling van de WVL4 was de inzet van personeel en middelen optimaliseren voor zowel operationele als algemene taken. “We behouden onze structuren om snel te kunnen schakelen en blijven zeer wendbaar, maar genieten wel van de schaalvoordelen van een grote organisatie’, klinkt het. “We zien dat samenwerken onze slagkracht verhoogt en tot resultaten leidt. In de toekomst zullen we nog meer inzetten op snelheid, technologie en innovatie bij de aanpak van bestaande maar ook nieuwe criminaliteitsfenomenen.”

Voor welke taken en disciplines?
De 4 zones werken overkoepelend samen voor o.a.: 
• Informatieveiligheid: een Data Protection Officer ziet toe op de eerlijke en wettelijke verwerking van gegevens op een onafhankelijke manier en is ook betrokken bij de uitwerking van een privacybeleid en het informatieveiligheidsplan voor de 4 politiezones.
• Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPW): afspraken over arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten en traumapsychologie; oprichten van een gemeenschappelijke dienst voor preventie.
• Intern toezicht: centralisatie van gerechtelijke en opsporingsonderzoeken lastens personeelsleden en voorafgaande onderzoeken in mogelijke tuchtzaken.
• Inzet van materiaal en middelen: optimaliseren van begrotingen, aanbestedingen en verzekeringen, afspraken over gemeenschappelijke aankopen (raamcontracten voor bv. wapens, bodycams, kledij), gebruik van cellen binnen en buiten WVL4, inventarisatie van beschikbare en uitleenbare middelen, gezamenlijke opleidingen, hondenbrigade (inzet van patrouillehonden, drughonden en dual purpose honden), drones (inzet personeel en toestellen).
• Personeel/HR: ontwikkeling van jobrotatie en uitwisseling, op termijn eventueel samen rekruteren, selecteren en  opleiden.
• Operationeel gerechtelijke samenwerking: aanpak van milieumisdrijven en slechtnieuwsmeldingen, samenwerking van lokale recherches en in de toekomst gespecialiseerde interventieploegen en snelle responsteams.
• Local Computer Crime Unit (LCCU): uitwisselen van systemen en werkwijzen, gebruik van 1 server i.p.v. 3 servers.
• Verkeer (motards): gezamenlijke gecoördineerde acties en gemeenschappelijke trainingsdagen door de motards binnen de WVL4.
• Operationeel bestuurlijk samenwerking: back-up bij dossiers wapens, openbare orde en acties.
• Secretarissen van politieraad en politiecollege – Functioneel Beheer – ICT:  samenwerken aan optimalisatie.
• Opleiding/Monitoren: uitwisseling van monitoren/lesgevers, openstellen van een lokale opleiding binnen de WVL4.
• Innovatie en technologie:  opvolging van vernieuwende systemen en technologische ontwikkelingen.
• Informatie-uitwisseling: uitwisseling van strategische info (bv. ophelderingscijfers), intentie om samen te werken op het vlak van strategische analyse.
• Ontwikkeling van een Real Time Intelligence Center.
• Ontwikkeling van een ‘protocol huisartsen’ (alarmknop).
• Gemeenschappelijke communicatie naar de korpsen: WVL4-flash. 
• Ontwikkeling van een WVL4-cultuur (betrokkenheid, logo, …).
Beter dan fusie of associatie?
De netwerkorganisatie WVL4 is een nieuwe vorm van samenwerking tussen politiezones. Daarom is er wetenschappelijke begeleiding door een doctoraatsstudent van de UGent om na te gaan of dit mogelijk een beter model is dan het fusiemodel of associatiemodel.