Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?



Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)



Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019



Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019



Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019



Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Wetsvoorstel wil bevoorrading van geldautomaten in winkels schrappen als private bewakingsactiviteit

Nieuws - 02/10/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De bevoorrading van geldautomaten in supermarkten wordt binnenkort mogelijk niet meer beschouwd als private bewakingsactiviteit volgens de Wet Private en Bijzondere Veiligheid. Een wetsvoorstel dat recent werd ingediend in de Kamer, wil de strenge vereisten schrappen zodat winkeliers opnieuw makkelijker een geldautomaat in hun zaak kunnen plaatsen.

Geldautomaten in winkels

Enkele jaren geleden zagen we ze steeds vaker: winkels met een eigen geldautomaat. Vooral in dorpen en kleinere steden waar de geldautomaten van banken om besparings- of efficiëntiemaatregelen werden verwijderd.

Maar sinds eind 2017 is het aantal geldautomaten in supermarkten en buurtwinkels aanzienlijk gedaald. De meeste handelaars voldeden immers niet aan de voorwaarden uit de Wet Private en Bijzondere Veiligheid en moesten de toestellen buiten werking stellen.

Wettelijke voorwaarden

Momenteel beschouwt artikel 3, 3°d van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017 de bevoorrading van biljettenautomaten buiten bemande kantoren immers als bewakingsactiviteit indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten/geldcassettes. Er zijn dus tal van wettelijke verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Zo mogen de automaten alleen worden bevoorraad door vergunde bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten waarvan het personeel de nodige attesten (bekwaamheidsattest – beveiligd vervoer) bezit.

Aanpassing Wet Private en Bijzondere Veiligheid

Voor tal van kleinere winkels is dat – vaak om financiële redenen – onhaalbaar. Door een aanpassing van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid willen de indieners van het wetsvoorstel handelaars opnieuw de mogelijkheid geven om geldautomaten te plaatsen in hun zaak, op voorwaarde dat ze een reeks veiligheidsmaatregelen respecteren.

De tekst stelt uitdrukkelijk dat de bevoorrading van de geldautomaten (onder bepaalde voorwaarden) niet als interne bewakingsdienst wordt beschouwd. Meer concreet (art. 5): 'Wordt niet als interne bewakingsdienst beschouwd: de bevoorrading van biljettenautomaten die het bedrag van 10.000 euro niet overschrijden, voor zover deze automaten zich bevinden in een afsluitbare binnenruimte en voor zover deze worden bevoorraad door eigen personeelsleden die door de uitbater van de inrichting hiertoe zijn aangeduid, op een ogenblik dat deze ruimte wordt afgesloten en niet voor het publiek toegankelijk is'.

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid zodat lokale ondernemers op een veilige manier geldautomaten kunnen installeren in hun handelszaak, Parl. St. Kamer 2019, nr. 0419/001.