Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Politiepersoneel krijgt dagvergoeding voor deelname aan Eudel Jakarta

Nieuws - 02/09/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Belgisch politiepersoneel dat in Indonesië ingezet wordt om de missie ‘Eudel Jakarta’ te versterken, krijgt een forfaitaire dagvergoeding.
Politiemensen die meedoen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een internationale instelling of aan operaties ter ondersteuning van strijdkrachten kunnen al geruime tijd een vergoeding krijgen. Het concrete bedrag van die vergoeding hangt af van het kader of niveau waartoe ze behoren. Voor personeel van het officierskader of van niveau A is er een basisdagvergoeding van 80,57 euro. Wie tot het basis- of middenkader behoort krijgt 65,70 euro. Die bedragen zijn basisbedragen uit 2002 en zijn uiteraard te indexeren.
De dagvergoeding dient om de bijkomende kosten te vergoeden die de verwijdering van de familie met zich mee brengt. En voor de vergoeding van risico’s en ongemakken die voortvloeien uit de bijzondere omstandigheden waaronder die operaties uitgevoerd worden.
Concreet heeft ons land een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding gedetacheerd naar de EU Delegatie in Jakarta. Zijn detachering geldt voor twee jaar.
Het nieuwe besluit treedt retroactief in werking, op 1 december 2018.

Bron:  Ministerieel besluit van 6 augustus 2019 dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de opdracht “EUDEL JAKARTA (Indonesië)”, BS 28 augustus 2019