Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaamse regering stuurt regels voor integrale jeugdhulp bij

Nieuws - 26/07/2019
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Vlaanderen wijzigde eerder de decreten over de integrale jeugdhulp en over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Die aanpassingen zorgen ervoor dat de Vlaamse regering ook haar besluit integrale jeugdhulp moet bijsturen. Tegelijk verbetert en verduidelijkt ze de bestaande regels. En er zijn ook nieuwigheden. We stippen er enkele aan.
Jeugdhulpdossiers langer bewaard
De jeugdhulpdossiers bij de toegangspoort, de gemandateerde voorzieningen en de sociale dienst jeugdrechtbank worden voortaan bewaard tot de jongere 35 jaar wordt. Dat is nodig omdat de mogelijkheden inzake voortgezette hulpverlening zijn verruimd.
Voortgezette hulpverlening uitgebreid
De groep jongeren die aanspraak kan maken op voortgezette hulpverlening wordt uitgebreid. Ook jongeren die vroeger een aanvraag voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp hebben gedaan, kunnen voortaan gebruikmaken van de voortgezette hulpverlening. En dus niet alleen de jongeren waarvoor een aanvraag niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd gedaan.
Voortaan ook hulpprogramma gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
De jeugdhulp organiseert voortaan ook een hulpprogramma gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor minderjarigen die verblijven in een gemeenschapsinstelling en een hulpvraag rond geestelijke gezondheid hebben. De aanmelding voor het hulpprogramma kan enkel gebeuren door een psycholoog of pedagoog van de instelling, en dit voor minderjarigen waarvan men inschat dat psychiatrische expertise nodig is.
Jeugdhulp organiseert een gelijkaardig hulpprogramma ook voor minderjarigen die residentieel in een jeugdhulpvoorziening verbijven en een hulpvraag rond geestelijke gezondheid hebben.
Het nieuwe besluit van 22 maart 2019 is in werking getreden op 7 juli 2019.

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 houdende wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 27 juni 2019

Extra informatie:
Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp