Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaanderen zet volgende stap naar ‘Graduaat in de politiekunde’

Nieuws - 14/03/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vlaanderen werkt aan een graduaatsopleiding in de politiekunde. Bedoeling is dat politie-inspecteurs via de politiescholen een erkend diploma hoger onderwijs kunnen behalen. Nu kan dat nog niet. De opstart van de graduaatsopleiding vereist echter een berg administratie en meerdere regelgevende stappen. Met de beslissing van de Vlaamse regering om de onderwijskwalificatie ‘Graduaat in de politiekunde’ effectief te ontwikkelen, volgt alweer een belangrijke stap in de procedure.

Vlaanderen zit nu ongeveer halverwege het hele traject:
Voor de duidelijkheid: met het besluit van 25 januari 2019 beslist de Vlaamse regering, op advies van de AHOVOKS (het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen), dat de onderwijskwalificatie ‘Graduaat in de politiekunde’ mag ontwikkeld worden. Deze beslissing leidt niet automatisch tot het inrichten van de opleiding. Pas wanneer de nieuwe onderwijskwalificatie wordt gevalideerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) kan de programmatieprocedure worden opgestart.
Onderwijskwalificatie ‘Graduaat in de Politiekunde’
De Vlaamse regering maakt in haar besluit alvast duidelijk dat:
de onderwijskwalificatie ‘Graduaat in de politiekunde’ zal ontwikkeld worden als opleiding van het hoger beroepsonderwijs volgens ‘de procedure voor de erkenning van onderwijskwalificaties van niveau 5’ uit het Vlaamse Kwalificatiedecreet. Dit wil onder andere zeggen dat binnen de 6 maanden de domeinspecifieke leerresultaten zullen worden uitgewerkt;
de onderwijskwalificatie is ondergebracht in het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. Studieomvang: 120 studiepunten;
de competenties van de onderwijskwalificatie zijn opgenomen in de erkende beroepskwalificatie inspecteur politie;
onderwijskwalificatie ‘graduaat in de politiekunde’ is inhoudelijk niet verwant met een bestaande hbo5-opleiding. Het gaat om een volledig nieuwe opleiding.
Voorstel onderwijskwalificatie AHOVOKS
AHOVOKS deed op 26 november 2018 alvast een inhoudelijk voorstel over de onderwijskwalificatie.
Daaruit blijkt alvast dat het de bedoeling is om de graduaatsopleiding nauw te laten aansluiten met de bestaande veiligheidsopleidingen (onder meer de bachelor Maatschappelijke Veiligheid en de academische opleiding Criminologische wetenschappen). Al zal de inhoud veel meer afgestemd zijn op politiewerk en zich ook richten op bijkomende competenties zoals onthaal, interventie, wijkwerking, verkeer, openbare orde, recherche en slachtofferbejegening.
Alleen erkende politiescholen
Alleen de politiescholen die door de federale overheid zijn ingericht en erkend zullen de graduaatsopleiding mogen aanbieden en de graad van gegradueerde in de politiekunde mogen uitreiken. Een bewuste keuze omdat deze scholen beschikken over aangepaste lokalen, sportfaciliteiten, oefenterreinen en gekwalificeerd personeel.
In Vlaanderen zijn 6 erkende politiescholen: Campus Vesta, PAULO, PIVO, PLOT, WPS en GIPS. Zij bieden nu al een basisopleiding aspirant politie-inspecteur aan: na de selectieprocedure starten de kandidaat-inspecteurs immers hun basisopleiding. Zij worden aangeworven door de federale politie en tijdens de opleiding ook betaald door de federale politie. Pas na de basisopleiding verhuizen ze naar hun politiezone of de federale politiedienst waar ze zullen werken. Uitzondering hierop is de politiezone Antwerpen die zelf rekruteringscampagnes opzet en waar de gerekruteerde inspecteurs door de zone zelf betaald worden tijdens hun basisopleiding (met de verbintenis dat ze een aantal jaar zullen blijven werken in de zone).
De huidige opleiding tot inspecteur politie resulteert op dit moment echter niet in een erkend onderwijsdiploma. Na de graduaatsopleiding hebben de betrokkenen wel een geldig diploma van hoger onderwijs in de hand. Dat moet de doorstroom naar vervolgopleidingen binnen het hoger onderwijs faciliteren.
In werking: 24 maart 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de politiekunde en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie, BS 14 maart 2019.