Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Hoofdinspecteurs van politie met leiding over permanente interventiediensten krijgen hoedanigheid ‘officier van bestuurlijke politie’

Nieuws - 18/01/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De hoofdinspecteurs van politie die, in hun hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings (OGP/HPK), de leiding hebben over een permanente interventiedienst, kunnen voortaan de hoedanigheid van ‘Officier van Bestuurlijke Politie’ (OBP) krijgen. Een titel die nodig is om belangrijke beslissingen te kunnen nemen – denk aan de inzet van bewakingscamera’s, het uitvoeren van veiligheidsfouilles en het laten handhaven van een bestuurlijke aanhouding. Al zijn er uiteraard wel voorwaarden verbonden aan de procedure.
Tekort opvangen
Dat de betrokken hoofdinspecteurs nu ook de hoedanigheid OBP kunnen krijgen, moet het huidige tekort opvangen waarmee de politiediensten kampen. Heel wat zones hebben te weinig (hoofd)commissarissen die de OBP-hoedanigheid hebben en dat zorgt voor problemen. Een van de wettelijke bevoegdheden van de officier van bestuurlijke politie veronderstelt immers een permanente beschikbaarheid. En hoewel heel wat zones al beurt- en permanentierollen voorzien, krijgen ze de plaatsen niet langer vol. Er wordt dan ook teruggegrepen naar de uitzonderingsprocedure voorzien in artikel 4 van de Wet op het Politieambt. Dat artikel geeft een exhaustieve opsomming van de personen die bekleed zijn met de hoedanigheid van OBP (provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen, burgemeesters en officieren van de federale en van de lokale politie). De wetgever laat echter toe dat de hoedanigheid ook wordt toegekend, via KB - na overleg in de ministerraad -, aan de hoofdinspecteurs die de leiding hebben over de permanente interventiediensten. Hoewel men in het verleden nog nooit naar deze optie heeft moeten teruggrijpen, is de impact van de huidige tekorten te groot en heeft men beslist om toch uitvoering te geven aan de bepaling. Op die manier hoopt men opnieuw voldoende mensen ter beschikking te hebben om alle opdrachten waarvoor de tussenkomst van een OBP noodzakelijk is, te volbrengen.
Voorwaarden
Uiteraard is de toekenning van de hoedanigheid OBP aan de hoofdinspecteurs van politie met de leiding over de permanente interventiediensten gebonden aan voorwaarden:
de hoedanigheid wordt uitsluitend toegekend tijdens de werkelijke uitoefening van de leiding van de permanente interventiedienst door de betrokken hoofdinspecteur;
de betrokkene vooraf geslaagd zijn in een ad hoc voortgezette opleiding van 14 uur waarin onder meer de verantwoordelijkheden van publieke en private actoren aan bod komen en dieper wordt ingegaan op de politieopdrachten- bevoegdheden en -maatregelen;
de toekenning van de hoedanigheid is niet permanent. De aanpassing van de legitimatiekaart is niet aan de orde. Er zullen attesten worden uitgereikt die de hoedanigheid bewijzen naar de burger toe.
Nog even dit. Het besluit verduidelijkt over welke permanente interventiediensten het gaat. Voor de federale politie zijn dat de federale interventiereserve en de interventiediensten van de wegpolitie, van de luchtvaartpolitie, van de spoorwegpolitie, van de scheepvaartpolitie, van het veiligheidsdetachement bij de SHAPE, van het veiligheidsdetachement bij de Koninklijke paleizen en van de directie beveiliging. Wat de lokale politie betreft gaat het over de lokale permanente interventiediensten.
In werking: 26 januari 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2018 tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken Geïntegreerde politie, BS 16 januari 2019.