Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


 Basiswetboek wegverkeer voor de politie

Dit nieuwe boek is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting bevat rechtspraak en is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van verkeersborden, wegmarkering en parkeersituaties. Ga meteen naar onze webshop en plaats uw bestelling.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Drie Vlaamse politiezones maken kans op Belfius Smart City Award 2016

Nieuws - 16/02/2017
-
Auteur 
Tom Depla


In mei 2017 worden de Belfius Smart Awards 2016 uitgereikt. Die bekronen projecten van lokale overheden, intercommunales, bedrijven, ziekenhuizen, scholen, rusthuizen en zorgcentra “die op een slimme manier een antwoord geven op de uitdagingen van morgen”. Onder de deelnemers bevinden zich vier innovatieve projecten die de werking van de lokale politie willen verbeteren: een project van de politiezone RIHO, een project van de stad/politiezone Aalst en twee projecten van de politiezone Het Houtsche.

Eind 2015 was Antwerpen de grote winnaar van de eerste editie van de Belfius Smart City Awards met het project ‘StadsLab2050’. Voor de tweede editie trekt Belfius nu een breder blik open en komen ook ondernemingen, ziekenhuizen en scholen in aanmerking voor een award.

De ‘Smart City Awards’ richten zich naar alle lokale overheden (steden en gemeenten, politiezones, brandweerzones, enz) en intercommunales. Er zijn twee categorieën: ≥ 30.000 inwoners op 1 januari 2016 en < 30.000 inwoners op 1 januari 2016. De vier geselecteerde politieprojecten vallen allemaal binnen de eerste categorie. We stellen ze hieronder kort aan u voor. Daarnaast reikt Belfius ook nog twee ‘Smart Company Awards’ en een ‘Smart Care Award’ uit. Een vakjury beoordeelt alle projecten en kent de awards toe. De bekendmaking en plechtige uitreiking van de prijzen zal gebeuren in mei 2017.
PZ RIHO: eenvoudig noodplan, vlotte interventies
Politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) ontwikkelde met RIHO-Seas een unieke digitale databank voor nooddiensten, die alle gegevens van publieke evenementen bevat. De databank zorgt ervoor dat organisatoren van openbare festiviteiten met meer dan 100 bezoekers – dat zijn er in die regio ongeveer 1.200 per jaar - voortaan alle gegevens van hun evenement in één keer online kunnen doorgeven.

De gecentraliseerde gegevensbank is vrij raadpleegbaar door politie, brandweer en medische hulpdiensten. Dat versnelt en vereenvoudigt het opstellen van een noodplan en maakt interventies vlotter en doelgerichter. Tot 10 dagen voor het evenement kan de organisator nog wijzigingen doorgeven. Bij terugkerende evenementen, kan de organisator verder werken op een automatisch ingevuld formulier op basis van de gegevens van de vorige editie. Hulpdiensten moeten geen gegevens afdrukken of overtypen, want alles gaat digitaal.

Momenteel werkt de politiezone ook aan een app die het systeem mobieler en nog gebruiksvriendelijker maakt.
PZ Het Houtsche: één toestel voor alle interventies
Heel wat politiezones maken vandaag al gebruik van innovatieve technologie, applicaties en software voor de ondersteuning van hun activiteiten, zoals Mobile Offices op laptops en tablets, ANPR-camera’s voor automatische kentekenregistratie, WhatsApp voor interne communicatie en gps-gestuurde opmetingen van verkeersongevallen. Meestal gaat het om afzonderlijke toepassingen. Met de introductie van de Toughbook brengt politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem en Zedelgem) daar nu verandering in.

De Toughbook is een draagbare computer die meerdere technologieën combineert op één toestel. Hiermee kan een persoon op het terrein verhoren afnemen, metingen van verkeersongevallen registreren, foto’s maken, gps-coördinaten doorsturen, communiceren via sociale media en ANPR-registraties opvolgen. Via accessoires kunnen de mogelijkheden zelfs nog uitgebreid worden. Deze aanpak doet het aantal afzonderlijke apparaten gevoelig verminderen en leidt tot een efficiëntere en snellere afhandeling van interventies.
PZ Het Houtsche: communicatie via WhatsApp in strijd tegen diefstal
Politiezone Het Houtsche gebruikt de digitale berichtendienst WhatsApp om diefstallen te bestrijden in bedrijven en handelszaken. Bedrijfsleiders en bewoners in een bepaalde industriezone delen verdachte bewegingen met hun smartphone in een berichtengroep, waarin ook de politie actief is. De coördinerende rol is weggelegd voor de bedrijfsleiders. De politie biedt ondersteuning.

Enerzijds werkt deze strategie preventief en worden potentiële dieven afgeschrikt. Anderzijds voelen bedrijfsleiders zich betrokken en worden ze gerustgesteld. Elke WhatsApp-groep telt een ambassadeur die de groep beheert en bedrijfsleiders en bewoners uitnodigt om tot de groep toe te treden.

Alle gebruikers gaan akkoord met een intentieverklaring over de gedragsregels: hoffelijk zijn, niet discrimineren en de informatie niet verspreiden via andere sociale media. Ook de gemeentebesturen staan volledig achter het project en bieden de infrastructuur aan voor de organisatie van infosessies.
PZ/stad Aalst: wijkinspecteur verwerkt ‘vaststelling van woonst’ digitaal
Burger@verhuizen is een automatiseringsproject van de Stad Aalst. Strikt gezien is het dus geen politieproject, al vergemakkelijkt de digitale verwerking van de ‘vaststelling van woonst’ het werk van de wijkinspecteur wel.

Het verloopt als volgt: de burger geeft een verhuizing aan via een elektronisch loket of aan het bevolkingsloket. Na registratie wordt de aangifte digitaal overgemaakt aan de politie en is ze zichtbaar in het dashboard van de wijkinspecteur. De vaststelling ter plaatse gebeurt volledig digitaal, waarna ook het advies digitaal vertrekt naar de dienst Burgerzaken. Ten slotte volgt de inschrijving (of niet-inschrijving) in de bevolkingsregisters.

Een correcte en efficiënte controle draagt bij aan de opstart van onderzoeken naar andere criminaliteitsvormen: sociale en domiciliefraude worden sneller opgespoord. Bovendien bevordert een goede digitale registratie de vlotte opvolging en opzoeking van gegevens.

Meer info over de Belfius Smart Awards vindt u op https://smartbelgium.belfius.be.