Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Voertuigcombinaties tot 50 ton toegelaten op Vlaamse wegen

Nieuws - 30/11/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Voortaan zijn op Vlaamse wegen transporten toegestaan met voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) tot 50 ton bedraagt. Al gelden er wel specifieke voorwaarden. De regering wil hiermee de efficiëntie van het transport verhogen en de impact op het verkeer en het milieu verminderen.
Tot nog toe was de maximaal toegelaten massa (MTM) beperkt tot 44 ton. Door dat maximum op te trekken krijgen transporteurs de mogelijkheid om meer massa te vervoeren met één transport. Maar om onze weginfrastructuur te beschermen en de verkeersveiligheid te garanderen, gelden wel specifieke voorwaarden. De maximumtonnage van 50 ton geldt immers niet voor alle voertuigtypes. De regering heeft in haar besluit van 22 oktober 2021 meer details.
MTM tot 48 ton
De MTM van een sleep bestaande uit een trekken voertuig met 3 assen en een oplegger of aanhangwagen met 3 assen bedraagt maximum 48.000 kg als:
alle assen van het trekkend en het getrokken voertuig uitgerust zijn met luchtvering of een veringsysteem dat als gelijkwaardig aan luchtvering wordt erkend
de afstand tussen het midden van 2 achter elkaar geplaatste assen binnen hetzelfde voertuig of dezelfde combinatie minstens 1,3meter bedraagt
er geen gebruik wordt gemaakt van een aanhangwagen met stijve dissel of een middenasaanhangwagen
het trekken en het getrokken voertuig uitgerust zijn met een sensorvoorziening die de bestuurder toelaat de totale massa van elk voertuig, en van de sleep en de massa onder elk van de assen, af te lezen
het trekken voertuig is uitgerust met Adaptive Cruise Control
de datum van eerste indienststelling van het trekken en getrokken voertuig is maximaal 8 jaar oud. De datum van een niet-emissievrij trekken voertuig mag maximum 5 jaar oud zijn.
Als de massa in beladen toestand van een sleep meer dan 44 ton bedraagt, gelden bijkomende voorwaarden.
Vanaf 1 januari 2031 geldt de MTM tot 48ton alleen voor emissievrije voertuigen en voor door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen waarvan de datum van eerste indienststelling zich bevindt tussen 31 december 2025 en 31 december 2030.
MTM tot 50 ton
Onder volgende voorwaarden mag de MTM van een sleep worden verhoogd tot maximaal 50 ton:
als het trekkend voertuig wordt aangedreven door alternatieve brandstoffen: met de extra massa die vereist is voor de alternatieve brandstoftechnologie zoals bepaald tijdens de goedkeuring van het voertuig en vermeld op de officiële documenten
als het trekkend voertuig emissievrij is: met de extra massa die vereist is voor de emissievrije technologie, zoals bepaald tijdens de goedkeuring van het voertuig en vermeld op de officiële documenten
als het trekkend voertuig uitgerust is met een vertrager: met de massa van die vertrager zoals bepaald tijdens de goedkeuring van het voertuig of achteraf
als het getrokken voertuig uitgerust is met speciale aanpassingen of met een versterkt chassis voor het gecombineerd vervoer weg-spoor: met de bijkomende massa’s die het gevolg zijn van speciale aanpassingen of van een versterkt chassis zoals bepaalde tijdens de goedkeuring van het voertuig of achteraf.
Extra massa voor emissievrije technologie
De regering voert ook nog een andere wijziging door. Ze voorziet de mogelijkheid om met bepaalde combinaties van voertuigen (drieassige trekker + drieassige aanhangwagen of oplegger) een hogere massa te vervoeren dan normaal het geval is. Op die manier wordt de extra massa die nodig is voor emissievrije technologie in rekening gebracht. Maar ook hier gelden strikte voorwaarden.
In werking: 6 december 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  22 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,BS 26 november 2021, bl. 114729.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
KB Technisch Reglement auto’s, art. 32bis