Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verzamelwet Justitie: verder uitstel voor integrale rechtspraakdatabank vonnissen en arresten

Nieuws - 22/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De openbare rechtspraakdatabank voor vonnissen en arresten komt er dan toch niet tegen 1 september 2021. De deadline blijkt door de complexiteit van het project onhaalbaar. Via de Verzamelwet Justitie van 12 juli 2021 wordt de inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2019 met een jaar uitgesteld, tot 1 september 2022. Al kan die datum wel vervroegd worden via KB.
Niet eerste uitstel
Het is niet de eerste keer dat de invoering van de rechtspraakdatabank uitgesteld wordt. De inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2019 die de basis voor de materie vormt, was oorspronkelijk gepland op 1 september 2020. Tegen dan zou de elektronische databank operationeel zijn. Maar nog geen jaar later werd duidelijk dat die termijn onrealistisch was en werd de nieuwe deadline van 1 september 2021 vastgelegd.
En hoewel er voor een aantal deelaspecten van het project belangrijke vooruitgang is geboekt de voorbije maanden, moeten nog te veel zaken worden uitgewerkt en afgerond vooraleer de databank opstartklaar is. Er zijn nog tal van lacunes die moeten worden weggewerkt in de huidige wetgeving. En er zijn een aantal zaken die wettelijk moeten worden verankerd zoals de doelstellingen van de databank, de gegevens die in de databank zullen worden opgenomen (of minstens de algemene gegevenscategorieën), de bewaartermijn van de opgenomen gegevens, de beheerder van de databank en de verwerkingsverantwoordelijke. Bovendien is een wettelijk kader voor het toegangsbeheer van de databank nodig. In de coulissen wordt alvast gewerkt aan een wetsontwerp terzake.
1 september 2022
De wetgever stelt nu 1 september 2022 in het vooruitzicht, met de mogelijkheid om een eerdere datum te prikken bij KB. Het doel is dus om tegen die datum helemaal rond te zijn met de regelgeving én de installatie van een publiek toegankelijke, elektronische databank met Belgische rechtspraak. In afwachting zullen rechtzoekenden dus nog even een weg moeten zoeken in de verschillende publieke en private rechtspraakdatabanken en juridische tijdschriften om rechtspraak op te zoeken.
De Verzamelwet van 12 juli 2021 wijzigt de uiterste datum van inwerkingtreding van de ‘wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft’ : 1 september 2021 wordt 1 september 2022. De wet legt de basis voor de oprichting van de databank, onder meer door een aanpassing van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek. Dat stelt dat rechterlijke beslissingen integraal zullen worden opgenomen in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank van vonnissen en arresten van de rechterlijke orde, na anonimisering.
In werking: 30 juli 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  12 JULI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie,BS 20 juli 2021, bl. 71594 (Verzamelwet Justitie, artikel 6).