Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Raad van State verklaart praktische tenuitvoerlegging van financiering van Gemeenschapswachten in het kader van de SVPP nietig

Nieuws - 22/01/2021
-
Auteur 
Benoît Lysy


Het ministerieel besluit van 17 september 2018 organiseert concreet de federale financiering van de Gemeenschapswachten in het kader van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (SVPP). Dit ministerieel besluit voert het koninklijk besluit van 25 december 2017 uit dat de grondslag legde voor deze financiering om rekening te houden met de wijzigingen ten gevolge van de Zesde Staatshervorming. Over dit KB werd echter geen advies verleend van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Bijgevolg kan het geen ontvankelijke wettelijke grondslag vormen.
Het koninklijk besluit van 25 december 2017 legde de grondslag voor de financieringsregeling van de Gemeenschapswachten in het kader van de SVPP. De Raad van State is nu van oordeel dat deze akte algemene, abstracte en onpersoonlijke bepalingen bevat waarmee de regering de categorie van rechtssubjecten aanwijst waartoe ze de aanvullende financiële toelage bestemt en waarvan ze door middel van dezelfde bepalingen de toekennings- en gebruiksvoorwaarden en de modaliteiten van uitoefening van de controle op dit gebruik regelt.
Daarmee bevestigt de Raad van State de reglementaire aard van deze akte en verwerpt de analyse ervan als een "verzameling van individuele akten". Verder merkt de Raad van State op dat de regering de akte tijdens de procedure van het beroep tot nietigverklaring zelf kwalificeert als een "nieuw reglementair kader". Bijgevolg had het koninklijk besluit van 25 december 2017 aan de afdeling wetgeving moeten worden voorgelegd en kan het als zodanig niet als basis dienen voor het ministerieel besluit van 17 september 2018. Dit MB wordt daarom nietig verklaard.

Bron:  Conseild’Etat, arrêt n° 249.330 du 23 décembre 2020