Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Opmaak politiebegroting 2021: nog onzekerheden, maar geen grote wijzigingen ten opzichte van 2020

Nieuws - 26/11/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Omzendbrief PLP 60 met de richtlijnen voor de opmaak van de politiebegroting voor 2021 bevat geen grote nieuwigheden ten opzichte van 2020. Net zoals vorig jaar bij de publicatie van omzendbrief PLP 59 zijn er nog een aantal onzekerheden en zijn er later allicht nog begrotingswijzigingen nodig.

De politiezones moeten er bij hun begrotingsopmaak onder meer rekening mee houden dat er voor het jaar 2021

 • nog geen NAVAP-toelage is voorzien;
 • nog geen duidelijkheid is over de eerste schijf van de ‘federale toelage verkeersveiligheid’;
 • nog geen beslissing is genomen over de federale dotatie in het kader van het sectoraal akkoord;
 • nog geen KB bestaat met details over de bijdrage van het asbestfonds.

In afwachting van de beslissingen van de federale regering vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, om voor deze begrotingselementen geen enkel bedrag in te schrijven in de begroting voor 2021.

Richtlijnen voor opmaak begroting 2021

Voor het overige volgt omzendbrief PLP60 dezelfde principes als omzendbrief PLP59 met richtlijnen voor de begrotingsopmaak van 2020. We geven alvast mee dat

 • de volgende overschrijding van de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zal plaatsvinden in oktober 2021. Hierdoor zouden de wedden van het overheidspersoneel in november 202 en in december 2021 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (111,53) zou niet overschreden worden in 2021;
 • het sinds 1 januari 2020 niet meer mogelijk is om de maandwedde van december van het dienstjaar N-1 in te schijven in de begroting van dienstjaar N. De politiezones moeten dus voor alle personeelsleden de wedden van januari 2021 tot december 2021 inschrijven in de begroting van het jaar 2021;
 • de pensioenbijdragevoet voor de lokale politie voor het jaar 2021 41,5% bedraagt waarvan 7,5% persoonlijke bijdrage. Voor 2022 stijgt het percentage naar 43% met 7,5% persoonlijke bijdrage. Dat zou ook het percentage worden in 2023, maar voor bevestiging is het wachten op het KB;
 • de politiezones die voor 2019 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd waren, moeten een deel van die bijdrage voor het jaar 2021 en het saldo voor het jaar 2020 via maandelijkse stortingen in 2021 betalen aan de RSZ. Zij zullen eind september 2021 van de RSZ een bericht krijgen met het definitieve bedrage van de verschuldigde bijdrage voor 2020. De betrokken zones zullen dus in hun begroting voor 2021 de nodige kredieten moeten voorzien.
Federale dotaties

De omzendbrief eindigt met een overzicht van de federale dotaties voor het jaar 2021:

 • federale basisdotatie: het bedrag van de voorschotten zal aan de zones gestort worden ten belope van 95% van de bedragen van de basisdotatie 2020 aangezien het vooropgestelde bedrag van 2021 lager is dan dat van het jaar 2020;
 • bijkomende federale dotatie;
 • federale sociale toelage I;
 • federale sociale toelage II;
 • federale dotatie uitrusting handhaving openbare orde;
 • federale toelage inzake federaal overgedragen huurovereenkomsten aan sommige politiezones (huurtoelage);
 • bijkomende federale toelage ‘verkeersveiligheid’: de bedragen van de eerste schijf zijn nog niet gekend. De meegegeven bedragen van de tweede schijf die in het begrotingsjaar 2021 worden uitbetaald (meerinkomsten van 2016) gelden onder voorbehoud;
 • de federale dotatie aan de lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven;
 • de federale dotatie met betrekking tot de uitvoering van de wet Salduz;
 • de federale dotatie in het kader van het sectoraal akkoord: beslissing over de bedragen nog te nemen.

Wat de gemeentelijke dotaties betreft, is een actualisatie van de verdeelsleutel voorzien voor 2021.

Bron:
18 november 2020 - Ministeriële omzendbrief nr. PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones, BS 25 november 2020, p.83087.

Zie ook
Ministeriële omzendbrief PLP 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones, BS 27 november 2019.