Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Strafuitvoeringsrechtbanken uiterlijk vanaf april 2021 bevoegd voor korte straffen

Nieuws - 12/08/2020
-
Auteur 
Benoît Lysy


De wetgever besliste in mei 2019 om de strafuitvoeringsrechtbanken de bevoegdheid te verlenen voor de uitvoering van ‘korte’ gevangenisstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van maximaal drie jaar. Om de gerechtelijke instanties voldoende tijd te geven om zich te organiseren moest deze overgang uiterlijk op 1 oktober 2020 operationeel zijn. Om rekening te houden met de covid-19-coronaviruscrisis wordt die einddatum nu met zes maanden verschoven.
Concreet moet iedereen die tot meer dan 18 maanden detentie is veroordeeld, naar de gevangenis. Nadat de gedetineerde een derde van zijn straf heeft uitgezeten, kan hij vervroegde vrijlating vragen. Zes maanden vóór zijn eventuele vervroegde vrijlating kan hij de rechter vragen om de rest van zijn straf met een elektronische enkelband of in beperkte detentie uit te zitten. Al deze beslissingen zullen in dossiers met betrekking tot een korte gevangenisstraf onder de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechter vallen.
Uitstel door covid-19
De wetgever legt uit dat de covid-19-pandemie de voorbereidingen van deze bevoegdheidsoverdracht hebben onderbroken en dat het nodig is om de einddatum voor de inwerkingtreding ervan uit te stellen om de voorbereidingen optimaal te kunnen afronden. Bovendien zal dit het gewone regime in de gevangenis de tijd geven om na de pandemie te hervatten en vermijden dat het gevangeniswezen wordt overbelast met nieuwe bepalingen die ook een invloed hebben op de instroom en uitstroom in de gevangenis. De bevoegdheidsoverdracht aan de Strafuitvoeringsrechtbanken moet bijgevolg uiterlijk tegen 1 april 2021 gebeuren.
Overtallige benoemingen of aanwervingen
De wetgever loopt vooruit op de noodzaak om overtallige benoemingen of aanwervingen mogelijk te maken van griffiers, secretarissen en assistenten om een rechter bij de strafuitvoeringsrechtbank of een substituut van de procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoering te assisteren. Wegens de bevoegdheidsoverdracht naar de Strafuitvoeringsrechtbank is het immers nodig om nieuwe rechters bij de Strafuitvoeringsrechtbank en substituten van de procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoering aan te stellen.

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt nu al dat de in dit kader aangestelde magistraten desgevallend overtallig kunnen worden vervangen. Die bijkomende magistraten zullen eveneens moeten worden bijgestaan door personeel dat niet langer zijn andere taken op zich zal kunnen nemen en dat bijgevolg moet kunnen worden vervangen. De vervanging van het personeel door personeelsleden onder arbeidsovereenkomst en de mogelijkheid om tot indienstnemingen over te gaan bovenop de personeelsformatie, worden dus in de wet verankerd.
Deze verschillende maatregelen treden in werking op 17 augustus 2020.

Bron:  31 juli 2020 - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie, BS 07 augustus 2020, p.58048

Extra informatie: Wet van 5 mei 2019 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, BS 14 juni 2019