Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Arbeidsongeval: politiepersoneel heeft recht op verergerings- of overlijdensbijslag vanaf 2006

Nieuws - 08/10/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


Personeelsleden van de politie die getroffen werden door een arbeidsongeval, hebben recht op een verergeringsbijslag bij verergering van hun blijvende arbeidsongeschiktheid ná de herzieningstermijn. De nabestaanden van een slachtoffer hebben recht op een overlijdensbijslag als zij kunnen bewijzen dat het overlijden na de herzieningstermijn te wijten was aan de gevolgen van het arbeidsongeval. De wettelijke basis bestond al, maar het koninklijk besluit van 22 september 2019 zorgt ervoor dat de bijslagen ook effectief uitbetaald kunnen worden.
Rechtspositiebesluit
Het nieuwe KB neemt daartoe 2 nieuwe afdelingen op in het rechtspositiebesluit voor de politie (RPPol, Deel X, Titel III, Hoofdstuk III). Uit die nieuwe afdelingen blijkt dat zowel de verergeringsbijslag, als de overlijdensbijslag uitbetaald worden door de Federale Pensioendienst, voor de leden van de federale politie, en door de lokale overheid, voor de personeelsleden van de lokale politie.
Verergeringsbijslag
De persoon die getroffen werd door een arbeidsongeval, moet de jaarlijkse verergeringsbijslag zelf aanvragen. Het slachtoffer heeft recht op de bijslag als zijn toestand als gevolg van het arbeidsongeval verergert en hij na de verergering ten minste 10% blijvend arbeidsongeschikt is. Het slachtoffer moet zijn aanvraag staven met een ‘omstandig geneeskundig verslag’. De gerechtelijk geneeskundige dienst zal een controleonderzoek uitvoeren. En het slachtoffer kan tegen dat oordeel van de gerechtelijk geneeskundige dienst in beroep gaan.
Het bedrag van de verergeringsbijslag is het verschil tussen:
1)
het product van de nieuwe graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en het bedrag uit het schadevergoedings-KB voor de overheidssector dat met die graad van blijvende arbeidsongeschiktheid overeenstemt (art. 5bis, §3 KB 24 januari 1969), en
2)
het bedrag van de oorspronkelijke of herziene rente, vóór uitkering in kapitaal.
De overheid betaalt alleen een bijslag als het resultaat van de vermenigvuldiging uit puntje 1 hoger is dan het bedrag van de rente.
Als het slachtoffer door de verergering frequent hulp nodig heeft van iemand anders, zal hij ook de bijkomende vergoeding voor geregelde hulp krijgen. Het besluit bevat verder een speciale regeling voor het geval de blijvende ongeschiktheid na de verergering op 16% of meer uitkomt.
Overlijdensbijslag
De nabestaanden van een politieman of -vrouw die na de herzieningstermijn overlijdt aan de gevolgen van een arbeidsongeval, kunnen een overlijdensbijslag aanvragen. Zij moeten dan wel kunnen bewijzen dat het overlijden te wijten was aan het arbeidsongeval.
Voor het bedrag van de overlijdensbijslag verwijst het huidige KB naar de bedragen uit het schadevergoedings-KB voor de overheidssector (art. 5ter, §3, KB 24 januari 1969).
Die bedragen blijven ongewijzigd. Ook als de rente verlaagd zou worden.
Index
Beide bijslagen volgen het indexeringsritme van de rente.
Sinds 2006
Hoewel het KB van 22 september 2019 officieel pas op 13 oktober 2019 in werking treedt, laat het toe dat er al bijslagen worden uitbetaald voor een verergering na de herzieningstermijn en voor een overlijden dat plaats vond na 31 december 2005.