Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Arbeidsongeval: politiepersoneel heeft recht op verergerings- of overlijdensbijslag vanaf 2006

Nieuws - 08/10/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


Personeelsleden van de politie die getroffen werden door een arbeidsongeval, hebben recht op een verergeringsbijslag bij verergering van hun blijvende arbeidsongeschiktheid ná de herzieningstermijn. De nabestaanden van een slachtoffer hebben recht op een overlijdensbijslag als zij kunnen bewijzen dat het overlijden na de herzieningstermijn te wijten was aan de gevolgen van het arbeidsongeval. De wettelijke basis bestond al, maar het koninklijk besluit van 22 september 2019 zorgt ervoor dat de bijslagen ook effectief uitbetaald kunnen worden.
Rechtspositiebesluit
Het nieuwe KB neemt daartoe 2 nieuwe afdelingen op in het rechtspositiebesluit voor de politie (RPPol, Deel X, Titel III, Hoofdstuk III). Uit die nieuwe afdelingen blijkt dat zowel de verergeringsbijslag, als de overlijdensbijslag uitbetaald worden door de Federale Pensioendienst, voor de leden van de federale politie, en door de lokale overheid, voor de personeelsleden van de lokale politie.
Verergeringsbijslag
De persoon die getroffen werd door een arbeidsongeval, moet de jaarlijkse verergeringsbijslag zelf aanvragen. Het slachtoffer heeft recht op de bijslag als zijn toestand als gevolg van het arbeidsongeval verergert en hij na de verergering ten minste 10% blijvend arbeidsongeschikt is. Het slachtoffer moet zijn aanvraag staven met een ‘omstandig geneeskundig verslag’. De gerechtelijk geneeskundige dienst zal een controleonderzoek uitvoeren. En het slachtoffer kan tegen dat oordeel van de gerechtelijk geneeskundige dienst in beroep gaan.
Het bedrag van de verergeringsbijslag is het verschil tussen:
1)
het product van de nieuwe graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en het bedrag uit het schadevergoedings-KB voor de overheidssector dat met die graad van blijvende arbeidsongeschiktheid overeenstemt (art. 5bis, §3 KB 24 januari 1969), en
2)
het bedrag van de oorspronkelijke of herziene rente, vóór uitkering in kapitaal.
De overheid betaalt alleen een bijslag als het resultaat van de vermenigvuldiging uit puntje 1 hoger is dan het bedrag van de rente.
Als het slachtoffer door de verergering frequent hulp nodig heeft van iemand anders, zal hij ook de bijkomende vergoeding voor geregelde hulp krijgen. Het besluit bevat verder een speciale regeling voor het geval de blijvende ongeschiktheid na de verergering op 16% of meer uitkomt.
Overlijdensbijslag
De nabestaanden van een politieman of -vrouw die na de herzieningstermijn overlijdt aan de gevolgen van een arbeidsongeval, kunnen een overlijdensbijslag aanvragen. Zij moeten dan wel kunnen bewijzen dat het overlijden te wijten was aan het arbeidsongeval.
Voor het bedrag van de overlijdensbijslag verwijst het huidige KB naar de bedragen uit het schadevergoedings-KB voor de overheidssector (art. 5ter, §3, KB 24 januari 1969).
Die bedragen blijven ongewijzigd. Ook als de rente verlaagd zou worden.
Index
Beide bijslagen volgen het indexeringsritme van de rente.
Sinds 2006
Hoewel het KB van 22 september 2019 officieel pas op 13 oktober 2019 in werking treedt, laat het toe dat er al bijslagen worden uitbetaald voor een verergering na de herzieningstermijn en voor een overlijden dat plaats vond na 31 december 2005.