Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Geen verzekeringsplicht meer voor aanhangwagens met MTM tot 750 kg

Nieuws - 13/02/2018
-
Auteur 
Ivan Bruggeman


Op 22 februari 2018 treden twee wetswijzigingen in werking in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Niet-aangekoppelde aanhangwagens met een maximale toegelaten massa (MTM) van ten hoogste 500 kg moesten al langer niet verzekerd zijn. Nu wordt de MTM verhoogd naar 750 kg. Verder krijgen niet-aangekoppelde aanhangwagens van niet-vergunde toeristische miniatuurtreinslepen geen vrijstelling van de verzekeringsplicht meer.
Voor de toepassing van de WAM wordt al wat aan een rij- of voertuig is gekoppeld, als een deel daarvan beschouwd (art. 1 WAM). Zodra een aanhangwagen aan een motorvoertuig gekoppeld is, wordt met andere woorden het samenstel voor de toepassing van de WAM als een geheel beschouwd en moet er wat het strafrechtelijk gedeelde van de WAM betreft, geen specifieke verzekering aangegaan worden voor de aanhangwagen. Die bepaling is echter niet van toepassing op de niet-gekoppelde aanhangwagens.
Niet-gekoppelde aanhangwagen
Voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van hoogstens 500 kg geldt een vrijstelling van de verzekeringsplicht. Maar die vrijstelling geldt niet voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van meer dan 500 kg en ten hoogste 750 kg. Zodra een dergelijke niet-gekoppelde aanhangwagen wordt geparkeerd op de openbare weg of op “terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen”, moet de aanhangwagen gedekt zijn door “een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van de WAM voldoet en waarvan de werking niet is geschorst” (art. 2 WAM). 

Voor aanhangwagens met een MTM van meer dan 750 kg maakt het geen verschil of ze al dan niet aangekoppeld zijn, want voor deze voertuigen is de inschrijvingsplicht van de aanhangwagen van toepassing. Aangezien bij de inschrijving van een voertuig moet worden aangetoond dat het voertuig geldig verzekerd is, wordt de persoon die een aanhangwagen wil laten inschrijven op de hoogte gebracht van de verzekeringsplicht. Bij de aanhangwagens die niet ingeschreven moeten zijn, ontbreekt die kennisgeving, waardoor veel eigenaars van aanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg niet op de hoogte zijn van de verzekeringsplicht.
Verzekeringsplicht vervalt
De wetgever breidt de vrijstelling van de verzekeringsplicht vanaf 22 februari 2018 uit. Doordat alle aanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg – tot nog toe was dat 500 kg – niet langer gelijkgesteld zijn met motorrijtuigen, is de verzekeringsplicht voor niet-aangekoppelde aanhangwagens met een MTM van meer dan 500 kg en ten hoogste 750 kg die op de openbare weg geparkeerd worden, niet meer van toepassing.
Aanhangwagens van toeristische miniatuurtreinslepen
Vóór 22 februari 2018 werden ook de aanhangwagens van een toeristische trein niet gelijkgesteld met een motorrijtuig. De aanhangwagens moesten niet afzonderlijk verzekerd zijn, zelfs al waren ze losgekoppeld. Voortaan moeten niet-gekoppelde aanhangwagens van toeristische miniatuurtreinen wel verzekerd zijn als het om een niet-vergunde toeristische miniatuurtrein gaat. Gaat het om een vergunde toeristische miniatuurtrein, dan vervalt die verplichting.

Bron:  Koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1995 houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 12 februari 2018.

Extra informatie:
Artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
- Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM)