Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Wet Private Veiligheid: instructies voor private firma’s die drones en speurhonden leveren aan politie

Nieuws - 12/10/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De politie doet steeds vaker een beroep op private bewakingsondernemingen om bijstand te leveren met drones, speurhonden of mobiele camerasystemen. Een trend waarmee de wetgever rekening hield bij de opstelling van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017. De bediening van ‘technische middelen met veiligheidsoogmerk die aan derden (bv de politie) ter beschikking worden gesteld’, werd dan ook aangeduid als private bewakingsactiviteit onder toepassing van de wet. Via een KB wordt nu meer duiding gegeven.
Twee gloednieuwe bewakingsactiviteiten
De ‘bediening van technische middelen met veiligheidsoogmerk die aan derden ter beschikking worden gesteld’ vormt één van de 2 volledig nieuwe bewakingsactiviteiten die onder toepassing van de Wet Private Veiligheid zijn geplaatst om beter in te spelen op de realiteit en de noden van de politiediensten.

Ook ‘het doorzoeken van roerende en onroerende goederen’, in politieterminologie sweepings genoemd, vormt sinds 10 november 2017 een bewakingsactiviteit in het licht van de Wet Private en bijzondere Veiligheid. Het gaat om het doelgericht preventief doorzieken van lokalen en goederen. Sweepings moeten de opdrachtgever verzekeren van de afwezigheid van ongewenste goederen of stoffen zoals wapens, drugs, springstoffen of spionageapparatuur. Met de opname in de wet wil de wetgever de politiediensten zoveel mogelijk ontlasten. In uitvoeringsbesluiten zal geregeld worden aan welke kwaliteitsvereisten de uitoefening van de activiteit moet voldoen en welke procedures de uitvoerders moeten volgen als ze ongewenste goederen of stoffen aantreffen. Opgelet: de activiteit beperkt zich tot sweepings op goederen, niet op personen. dat blijft een exclusieve politieactiviteit.
Dat ‘de bediening van technische middelen met veiligheidsoogmerk die aan derden ter beschikking worden gesteld’ in de nieuwe wet ook voorkomt in de lijst van private bewakingsactiviteiten heeft alles te maken met het feit dat politiediensten steeds vaker voor deze optie kiezen. De betrokken ondernemingen hebben vaak erg gespecialiseerd materiaal en doorgedreven kennis waardoor ze gemakkelijk en snel kunnen worden ingezet. Duidelijke regels zijn dan ook cruciaal. Private bewakingsfirma’s die deze activiteit uitvoeren, moeten zich dan ook houden aan de regels en normen uit de Wet Private en Bijzondere Veiligheid.
Drones, speurhonden, commandowagens
Om te weten welke activiteiten precies worden gevat als ‘technische middelen met veiligheidsoogmerk’ was het wachten op het uitvoeringsbesluit. Dat is uiteindelijk op 25 september 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen.
We zien daarin dat het gaat om
drones of meer concreet
-
op afstand bestuurde luchtvaarten of RPA’s met bewakingscamera;
-
op afstand bestuurde luchtvaartsystemen of RPAS met bewakingscamera;
mobiele bewakingscamera’s;
mobiele commandoposten (d.i. verplaatsbare infrastructuur van waaruit de inzet van de aanwezige veiligheidsdispositieven tijdens een evenement gecoördineerd wordt);
speurhonden (honden ingezet voor het speuren naar personen, drugs, menselijke resten, explosieven, componenten van explosieven, munitie, wapens, brandversnellers of gaslekken).
Als deze technische middelen samen met de operatoren die ze bedienen geleverd worden, gaat het dus om een private bewakingsactiviteit in het kader van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid. Ook wanneer enkel de operatoren ter beschikking worden gesteld.
Niet alleen politie
Men gaat er van uit dat in de praktijk vooral politiediensten beroep zullen doen op deze dienstverlening van private bewakingsfirma’s. Al kunnen ook andere instanties of niet-overheidsdiensten de firma’s inschakelen. In elk geval moet het gaat om opdrachtgevers die het betrokken middel op de betrokken plaats en in de bedoelde omstandigheden mogen aanwenden.
Nog even dit: de autonomie van de bewakingsondernemingen bij het uitvoeren van de opdracht is beperkt tot de operationele bediening. Hoe, waar en hoelang de middelen worden ingezet, wordt bepaald door de opdrachtgever. Die moet ook toezicht uitoefenen.
In werking
5 oktober 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  Koninklijk besluit van 2 september 2018 ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen, BS 25 september 2018.

Extra informatie: Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 31 oktober 2017.