Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetgever sleutelt aan penitentiair verlof en uitgaansvergunning

Nieuws - 15/03/2016
-
Auteur 
Laure Lemmens


De tweede Potpourri-wet bevat een heel deel bepalingen die de strafuitvoering moeten verbeteren, versnellen en vereenvoudigen. Heel wat wijzigingen hebben betrekking op het penitentiair verlof en de uitgaansvergunning.
Herroeping uitgaansvergunning en penitentiair verlof
De beslissing tot toekenning van een uitgaansvergunning of penitentiair verlof kan voorwaarden worden herroepen, geschorst of aangepast (bv. nieuwe voorwaarden) wanneer er ‘in hoofde van de veroordeelde tegenaanwijzingen ontstaan die niet bestonden op het moment van de toekenning’. Bijvoorbeeld wanneer de veroordeelde na toekenning betrapt wordt op het gebruik van verdovende middelen in de gevangenis of op het verontrusten van een slachtoffer via brief of telefoon. Beslissingen zullen voortaan ook worden herroepen wanneer de veroordeelde niet meer aan de tijdsvoorwaarden voldoet. Vroeger was herroepen, schorsen of aanpassen alleen mogelijk wanneer de voorwaarden niet werden nageleefd.
Geen penitentiair verlof of uitgaansvergunning voor illegale veroordeelden
Uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven of onderbrekingen van de strafuitvoering mogen niet meer worden toegekend wanneer op grond van een advies van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat de veroordeelde niet toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in ons land. Al geldt op deze bepaling wel een uitzondering. Zo blijft een uitgaansvergunning mogelijk om de ‘sociale, morele, juridische, familiale, opleidings- of professionele belangen te behartigen die de aanwezigheid van de veroordeelde buiten de gevangenis vereisen’ en om ‘een medisch onderzoek of een medische behandeling buiten de gevangenis te ondergaan’.
Niet meer automatisch
Wanneer een veroordeelde penitentiair verlof vraagt bij zijn verzoek tot beperkte detentie of elektronisch toezicht, zal voortaan de strafuitvoeringsrechter hierover beslissen op het ogenblik van de toekenning van de beperkte detentie of het elektronisch toezicht. Het automatische karakter van de toekenning van het penitentiair verlof wordt dus afgeschaft. Die procedure zorgde voor problemen in geval een veroordeelde bij toekenning van beperkte detentie niet over een verlofadres beschikt.
De wetgever creëert ook de mogelijkheid voor veroordeelden om na de toekenning van beperkte detentie of elektronisch toezicht, alsnog penitentiair verlof aan te vragen. Aanvragen worden ingediend op de griffie van de gevangenis, waarna de directie advies geeft. Omdat de veroordeelde al de toelating heeft gekregen van de rechter om de gevangenis te verlaten in het kader van beperkte detentie of elektronisch toezicht, beperkt het advies zich tot een beoordeling van het voorgestelde verlofadres.
Ook bij schorsing strafuitvoeringsmodaliteit
De wetgever geeft de strafuitvoeringsrechtbank de mogelijkheid ome en uitgaansvergunning of penitentiair verlof toe te kennen aan de veroordeelde van wie de strafuitvoeringsmodaliteit (tijdelijk) wordt geschorst. Het verlof moet de veroordeelde de mogelijkheid geven om de nodige stappen te zetten (vb. andere verblijfplaats zoeken, opleidingscentrum, enz.) dat de strafuitvoeringsmodaliteit kan worden verdergezet na de schorsing.
29 februari
De bepalingen gelden sinds 29 februari 2016.

Bron:  Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (145, 146, 147, 148, 184 en 185 Potpourri II)