Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Lagere alcohollimiet voor professionele chauffeurs vanaf 2015

Nieuws - 17/06/2014
-
Auteur 
Laure Lemmens


De maximaal toegestane alcoholconcentratie voor vrachtwagen- en buschauffeurs (rijbewijscategorieën C en D) verlaagt vanaf 1 januari 2015 van 0,22 naar 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (UAL). Deze alcohollimiet is ook van toepassing op wie beroepsmatig personen vervoert waarvoor dezelfde medische criteria gelden als voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Denk aan taxichauffeurs, chauffeurs van minibussen of leerlingenvervoer. Voor hen geldt de lagere alcohollimiet echter niet bij privéverplaatsingen.
Ook rij-instructeurs die rijles geven of op het punt staan om rijles te geven, moeten zich aan strengere alcoholregels houden. Zij kunnen een rijverbod krijgen van 2 uur (te rekenen vanaf de vaststelling) wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of wanneer de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden en de ademtest een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft.
Nieuw vanaf 2015 is ook dat bestuurders bij wie een alcoholconcentratie wordt gemeten van minstens 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht, steeds een voorstel tot onmiddellijke inning krijgen.
Strengere straffen voor recidivisten
Op 1 januari 2015 treedt niet alleen de strengere alcohollimiet in werking, vanaf dan gelden ook de bepalingen uit de wet van 9 maart 2014 m.b.t. de bestraffing van recidivisten. Wie wordt veroordeeld voor een zware verkeersovertreding (rijden onder invloed, vluchtmisdrijf, rijden zonder rijbewijs, overtredingen van de vierde graad, een zware snelheidsovertreding en de radardetector) en één van die overtredingen opnieuw begaat binnen een periode van 3 jaar, krijgt in de toekomst een verval van het recht tot sturen, moet zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet een geneeskundig en psychologisch onderzoek ondergaan.
De duur van het verplicht verval van het recht tot sturen varieert in functie van de ‘mate’ van recidive. Bij enkelvoudige recidive gaat het om 3 maanden verval, bij tweevoudige recidive is dat 6 maanden en bij drievoudige recidive 9 maanden.
Tot slot wordt het vanaf 2015 mogelijk om de opschorting of (probatie)opschorting voor een overtreding van de Wegverkeerswet of haar uitvoeringsbesluiten te herroepen wanneer de betrokkene gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf heeft gepleegd. Hetzelfde geldt voor het uitstel en het probatieuitstel. Herroeping kan ook indien de maatregel tegelijk is genomen wegens een overtreding van de Wegverkeerswet of haar uitvoeringsbesluit en een overtreding van de artikelen 419 of 420 van het Strafwetboek.
Het KB van 10 juni 2014 bevestigt hiermee de datum van inwerkingtreding die door het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet naar voor werd geschoven. Toch heeft de regering voor alle andere bepalingen van de wet van 9 maart 2014 een veel vroegere datum van inwerkingtreding gekozen. Vanaf 1 juli 2014 kan een onmiddellijke inning worden voorgesteld voor ‘de door de Koning aangewezen overtredingen van de Wegverkeerswet zelf’ en mogen automatisch werkende toestellen gebruikt worden om overtredingen van de wet van 21 juni 1985 en haar uitvoeringsbesluiten vast te stellen bij proces-verbaal dat bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is. Het gaat hier onder meer over de opsporing van niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen.
Het KB van 10 juni 2014 treedt in werking op 17 juni, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:  Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, BS 17 juni 2014

Extra informatie: Wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 30 april 2014.