Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen bij de politie ondertekend

Nieuws - 08/11/2013
-
Auteur 
Tom Depla


Vandaag heeft commissaris-generaal van de federale politie, Catherine De Bolle, samen met enkele korpschefs van de lokale politie het eerste ‘Charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit’ ondertekend. Dat gebeurde in aanwezigheid van vertegenwoordigsters van Womenpol en van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet.

Het charter vloeit voort uit de Omzendbrief van 19 juli 2013 ter bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten. Tegelijk is dit charter één van de acties van de Task Force Gender van de geïntegreerde politie. Deze werkgroep werd door minister Milquet opgericht in het voorjaar van 2012 en kreeg de opdracht om maatregelen te formuleren op drie domeinen:
  • de ondersteuning van het loopbaanparcours van vrouwen in het algemeen en van high potentials in het bijzonder;
  • de verzoening tussen de carrière en het privéleven;
  • de implementatie van gendermainstreaming en genderbudgeting.
De omzendbrief voorziet onder meer in de ontwikkeling van twee charters: een charter voor het managementniveau binnen de politie, en een charter voor alle individuele personeelsleden. Het eerste charter werd vandaag ondertekend. Dat is enkele dagen voor de nationale vrouwendag op 11 november.
Inhoud van het charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit
ALGEMEEN KADER

De geïntegreerde politie staat ten dienste van de burger en van de overheden.

Met dit charter willen wij aan iedereen onze openheid en ons engagement tonen over gelijke kansen en diversiteit bij de politie.

Wij willen de diversiteit van de bevolking laten weerspiegelen in de samenstelling van onze organisatie en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Mede op basis van dit charter voeren wij dus een humanresourcesbeleid gebaseerd op het erkennen en het waarderen van individuele competenties. Het bevorderen van een gelijkwaardige behandeling is hierbij een uitgangspunt.

ENGAGEMENT

Als politieorganisatie engageren wij ons om gelijkheid en diversiteit te realiseren door:
  1. het ontwikkelen van actieplannen die zich inschrijven in het beleid, op alle overheidsniveaus, van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen, en diversiteit;
  2. proactief een professionele omgeving te creëren waarin gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit bronnen zijn van ontplooiing, vernieuwing en creativiteit;
  3. erover te waken dat commissies, raden, jury’s, werkgroepen enz. zijn samengesteld uit personen van de beide geslachten met als streefdoel de aanwezigheid van ten minste een derde van de leden van het ene of het andere geslacht. In de mate van het mogelijke wordt er ook rekening gehouden met de criteria leeftijd, culturele referentiekaders, taal enz. om te streven naar zoveel mogelijk diversiteit. Dit principe mag in geen geval afbreuk doen aan de ‘competentievereiste’ bij de samenstelling van de commissies, raden, jury’s, werkgroepen enz.;
  4. het toepassen van het ‘non-discriminatie’ principe in alle contacten met de bevolking, binnen de politieorganisatie zelf en in elke fase van het HR-proces bij de politie;
  5. het stimuleren van alle medewerkers, los van graad of functie, om in hun gedrag gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit te bevorderen;
  6. te communiceren over ons engagement tot gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit zowel binnen als buiten de organisatie.