Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vlaams Jachtopeningsbesluit 2013-2018: wanneer is jagen toegelaten en op welk wild?

Nieuws - 08/07/2013
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vlaanderen heeft een nieuw Jachtopeningsbesluit. Daarin staat wanneer op welke wildsoort mag gejaagd worden tussen 3 juli 2013 en 1 juli 2018. Opvallende nieuwigheid is de uitbreiding van de jacht op everzwijnen. Om belangrijke schade door de sterk groeiende populatie everzwijnen te voorkomen, is de bijzondere jacht voortaan het hele jaar door toegelaten. Ook de jachtperiode op Canadaganzen en grauwe ganzen werd verruimd.
De periode 2013-2018 omvat 5 jachtseizoenen die telkens beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het betrokken jaar. Behalve voor 2013, want daar start de jachtperiode op 3 juli 2013 (de dag van publicatie van het besluit in het Staatsblad).
 Wildsoort
 
 Gewone jacht
 Bijzondere jacht
 Grof wild
 Wild zwijn
 van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december
 van 1 januari tot en met 31 december
 
 Reegeit en reekalf
 van 1 januari tot en met 31 maart
 /
 
 Reebok
 van 1 mei tot en met 14 september
 /
 
 Edelhert, damhert en moeflon
 van 1 oktober tot en met 31 december
 van 1 januari tot en met 30 september
 Klein wild
 Patrijs
 van 15 september tot en met 14 november
 /
 
 Haas
 van 15 oktober tot en met 31 december
 /
 
 Fazanthen
 van 15 oktober tot en met 31 december
 /
 
 Fazanthaan
 van 15 oktober tot en met 31 januari
 /
 Waterwild
 Grauwe gans
 van 15 augustus tot en met 30 september
 van 15 juli tot en met 14 augustus en van 1 oktober tot en met 31 januari
 
 Canadese gans
 van 15 augustus tot en met 31 maart
 van 1 april tot en met 14 augustus
 
 Wilde eend
 van 15 augustus tot en met 31 januari
 van 15 juli tot en met 14 augustus
 Overig wild
 Konijn
 van 15 augustus tot en met 28 of 29 februari
 van 1 maart tot en met 14 augustus
 
 Houtduif
 van 15 september tot en met 28 of 29 februari
 van 1 maart tot en met 14 september
 
 Vos
 van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari
 van 15 mei tot en met 14 oktober
 
 Verwilderde kat
 van 1 januari tot en met 31 december
 /
Opmerkingen
van 15 oktober tot en met 14 november is de gewone jacht op patrijs alleen geopend voor erkende wildbeheereenheden. Jacht op patrijs is bovendien alleen onder strikte voorwaarden toegelaten op bij elkaar aangrenzende jachtterreinen;
ook op smient is de bijzondere jacht toegelaten. En dat van 15 oktober tot en met 14 november, voor zover op de bejaagde percelen door de jachtrechthouder schade kan worden aangetoond aan de andere landbouwteelten dan permanent grasland. Op kievit is bijzondere bejaging mogelijk van 1 maart tot en met 14 augustus. Herinner dat bijzondere jacht alleen is toegelaten wanneer er geen alternatieven zijn om belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen te voorkomen (voor vogelsoorten die tot jachtwild behoren alleen ter preventie van schade aan gewassen en weiden), ter bescherming van de wilde fauna en flora of voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
de gewone jacht op verwilderde katten mag alleen worden beoefend met kastvallen met een maximumvolume van 1.000dm³, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen. Bovendien moet de kast in gesloten toestand (in de zijkant ter hoogte van het maaiveld) minstens één vrije opening hebben met daarin een cirkel van minstens 6,5cm diameter. Katten met een halsband of ander visueel merkteken moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, al dan niet nadat ze door een dierenarts werden gecastreerd of gesteriliseerd, of worden overgebracht naar een asiel.
Het besluit van 28 juni 2013 treedt in werking op 3 juli 2013, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het treedt buiten werking op 30 juni 2018.

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018, BS 3 juli 2013.