Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Nieuwsberichten

29/03/2023

27/03/2023

20/03/2023

17/03/2023

15/03/2023

14/03/2023

10/03/2023

08/03/2023

 • Update regelgeving ‘designerdrugs’: 3-MMC en 3-CMC verboden
  Sinds 18 augustus 2022 vallen 3-MMC en 3-CMC onder de Europese definitie van ‘drug’. Dit betekent dat het verhandelen, gebruiken of in het bezit zijn van deze psychoactieve stoffen in de Europese Unie verboden is....De federale regering implementeert ...

03/03/2023

 • Tweede aanvullend protocol bij Europees Cybercrimeverdrag
  Op 12 mei 2022 heeft het Comité van ministers van de Raad van Europa een ‘Tweede aanvullend protocol’ aangenomen bij het zogenaamde Cybercrimeverdrag van 2001....De tekst bevat een reeks maatregelen om de samenwerking tussen de aangesloten landen te v...

24/02/2023

23/02/2023

20/02/2023

 • Gegevensverwerking UBO-register verduidelijkt in Antiwitwaswet
  De Antiwitwaswet bevat voortaan meer en gedetailleerde informatie over de inhoud, de manier waarop en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door het UBO-register....De huidige bepalingen waren te beperkt om te voldoen aan de vereisten uit ...

13/02/2023

 • Eerste KB voor fusie politiezones Aalter en Maldegem
  In de loop van 2023 fusioneren de politiezones Aalter (PZ 5423) en Maldegem (PZ 5424)....In de praktijk zijn intussen al verschillende stappen gezet om vorm te geven aan deze samensmelting....Zo werd op 25 september 2022 het fusieprotocol goedgekeurd ...

07/02/2023

06/02/2023

Zakboekje politiestatuut 2023 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2023 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2023’ bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. Deze nieuwe editie houdt rekening met alle wetswijzigingen die tot en met 1 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.