Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Nieuwsberichten

12/04/2024

11/04/2024

 • Europees aanhoudingsbevel: naar een snellere kennisgeving
  De wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen wijzigt de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Doel van de wijzigingen is een snellere kennisgeving van de beslissingen ...

10/04/2024

 • Nieuw Strafwetboek gepubliceerd
  Het nieuwe Strafwetboek is op 8 april 2024 in het Belgisch Staatsblad verschenen....De hervorming stond al enkele jaren in de steigers, maar binnen 2 jaar wordt definitief afscheid genomen van het huidige Strafwetboek....Het nieuwe wetboek bestaat uit ...

09/04/2024

 • Staatsgeheim: strafrechtelijke inbreuken bij bekendmaking
  De wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen I bis brengt wijzigingen aan in het Strafwetboek, Boek 2, Titel 1, Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk gewijd aan misdaden en misdrijven tegen de uitwendige ...

08/04/2024

07/04/2024

 • Belgische regering legt oneigenlijk gebruik "lachgas" aan banden
  De Belgische regering verbiedt de invoer, de uitvoer, verkoop, aankoop en andere toepassingen van distikstofmonoxide, zowel fysiek als online, wanneer dit niet bestemd is voor medische of technische doeleinden of als voedingsadditief....Zo wordt het oneigenlijk ...

06/04/2024

05/04/2024

04/04/2024

03/04/2024

02/04/2024

29/03/2024

 • Verzamelwet Justitie gepubliceerd
  Op 29 maart 2024 is een nieuwe ‘Verzamelwet Justitie’ in het Belgisch Staatsblad verschenen. Daarin tal van wijzigingen aan diverse wetten die onder de bevoegdheid van het departement Justitie vallen. Goed voor 172 artikels. Naast enkele algemene bepalingen, ...

27/03/2024

26/03/2024

25/03/2024

Zakboekje politiestatuut 2023 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2023 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2023’ bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. Deze nieuwe editie houdt rekening met alle wetswijzigingen die tot en met 1 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.