Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Nieuwsberichten

15/12/2017

  • Vlabel publiceert tarieflijst 2018 voor takelen en stallen van voertuigen
    De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft in het Staatsblad van 12 december 2017 de geïndexeerde tarieflijst gepubliceerd voor het takelen en stallen van voertuigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2018. Takeldiensten mogen vanaf 1 januari ...
  • Twee politiezones hebben geen eigen cellen
    Alle politiezones in ons land hebben individuele of collectieve politiecellen, behalve de zones Denderleeuw/Haaltert en Ans-Saint-Nicolas. Maar voor het gebruik van cellen hebben zij wel een samenwerkingsakkoord met een naburige zone. Dat blijkt uit ...

14/12/2017

13/12/2017

12/12/2017

11/12/2017

Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken (NIEUW)


Politiegids de politie en geesteszieken

Het nieuwe boek 'Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken 2017' is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting geeft duidelijke antwoorden op vragen als: welke verkeersgerelateerde inbreuken komen in aanmerking voor GAS? Hoe ziet de afhandeling eruit? Wat is de exacte betekenis van begrippen en bepalingen in de Wegcode die voor de toepassing van de GAS-procedure van belang zijn? U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Basiswetboek Wegverkeer voor de politie 2017 (NIEUW)
Het Basiswetboek Wegverkeer voor de politie bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten. De wetgeving wordt in het boek overzichtelijk weergegeven binnen zeven hoofdstukken: Wegverkeer, Rijbewijs, Technische eisen, Inschrijving voertuigen, Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Wegvervoer, Bescherming verkeersinfrastructuur. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Strafprocesrecht 2017


Zakboekje Strafprocesrecht 2017

Sinds de Salduz-wet komen politiemensen en advocaten steeds vaker met elkaar in contact. Voor beiden is het belangrijk om te weten welke procedureregels omschreven staan in het Wetboek van strafvordering, en hoe ze praktisch toegepast kunnen worden. Dit Zakboekje Strafprocesrecht is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. U kunt het boek nu meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.