Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Nieuwsberichten

16/02/2018

15/02/2018

14/02/2018

13/02/2018

12/02/2018

09/02/2018

Zakboekje Politiestatuut 2018 (NIEUW)Het Zakboekje Politiestatuut 2018 bundelt alle informatie over het personeelsstatuut bij de politie. In de editie 2018 zijn er wijzigingen verwerkt over o.a. de hoedanigheid van OGP/HPK, cumulatie, toegang tot de basisopleiding, de wedde, verloven en afwezigheden, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. In de webshop kunt u het boek meteen bestellen.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u
hier.

Verkeersvademecum 2018 (NIEUW)In editie 2018 van het Verkeersvademecum zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2017. Er zijn onder andere wijzigingen in de onderdelen onmiddellijke inning en consignatie, afmetingen voertuigen en slepen, verzekering BA motorrijtuigen, technische eisen voor brom- en motorfietsen, en begeleidersattest voor begeleider voorlopig rijbewijs B. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen vindt u in de toelichting op onze webshop, waar u het boek ook meteen kunt bestellen.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken

Politiegids de politie en geesteszieken

Het boek 'Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken 2017' is een onmisbaar hulpmiddel voor alle professionals die met GAS voor verkeersinbreuken in aanraking komen, zoals vaststellers, GAS-ambtenaren en advocaten. Het boek biedt een diepgaande analyse van de regelgeving en bevat verwijzingen naar en citaten uit de toepasselijke wetsartikels. De toelichting geeft duidelijke antwoorden op vragen als: welke verkeersgerelateerde inbreuken komen in aanmerking voor GAS? Hoe ziet de afhandeling eruit? Wat is de exacte betekenis van begrippen en bepalingen in de Wegcode die voor de toepassing van de GAS-procedure van belang zijn? U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.