Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Brussel Preventie & Veiligheid hervormd tot ‘safe.brussels’

Nieuws - 05/06/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Brussel Preventie & Veiligheid, de ION die sinds begin 2016 instaat voor de coördinatie van het preventie- en veiligheidsbeleid in het gewest wordt grondig hervormd. De instelling wordt omgedoopt tot ‘safe-brussels’ met aangepaste taken en opdrachten. Daarmee wil de wetgever de doeltreffendheid van het gewestelijk preventie- en veiligheid versterken en beter afstemmen op de hedendaagse uitdagingen die de veiligheid en bescherming van de burgers met zich meebrengen.
Het gaat om een verregaande aanpassing van de Kaderordonnantie m.b.t. de oprichting van Brussel Preventie & Veiligheid en Brusafe van 28 mei 2015. Al hinkt de theorie intussen een beetje achter op de praktijk.
Al op 4 juli 2022 werd de nieuwe naam, het nieuwe logo en de vernieuwde grafische identiteit van Brussel Preventie & Veiligheid officieel voorgesteld. Met de aanpassing van de ordonnantie krijgt die aanpassing de vereiste juridische basis. Maar let op! ‘Safe-brussels’ wordt louter erkend als ‘werknaam’ van de organisatie. Het is niet de bedoeling van de wetgever om de officiële benaming van ‘Brussel – Preventie & Veiligheid’ te vervangen.
De ordonnantie geeft een duidelijk overzicht van de opdrachten en actiemiddelen van ‘safe.brussels’. De tekst geeft op die manier het kader weer waarbinnen de instelling de komende jaren zal handelen. ‘Safe.brussels’ zal zich concentreren op
de ontwikkeling van kennis over preventie en veiligheid;
de operationele coördinatie van het overheidsbeleid m.b.t. preventie en veiligheid;
de ondersteuning van de bevoegdheden van de autoriteiten belast met civiele veiligheid en handhaving van de openbare orde;
de promotie van de veiligheid-, preventie- en hulpdienstberoepen ondersteunen;
de ontwikkeling en versterking van de eerstelijnsdiensten voor of met burgers in het kader van preventie en crisisbeheer.
Die algemene opdrachten zijn in de ordonnantie vertaald naar concrete acties (binnen de risicocyclus). Denk aan de identificatie en analyse van risico’s en criminele fenomenen, preventie en de coördinatie van het overheidsbeleid m.b.t. preventie, veiligheid en crisisbeheer (operationele coördinatie van de beleidsmaatregelen, het Brusselse videobeschermingsplatform en het crisiscentrum van het Brussels gewest).
Nog dit. Op termijn zal de benaming ‘Brusafe’ – de huidige naam van de gewestelijke school voor beroepen in veiligheid, preventie en hulpverlening – verdwijnen. Heel wat burgers, maar ook journalisten en andere openbare en private actoren blijken ‘safe.brussels’ en ‘Brusafe’ door elkaar te halen. De Brusselse wetgever wil verwarring vermijden nu de naam ‘safe.brussels’ meer en meer gekend zal raken. In de wetgeving wordt hier alvast op ingespeeld en is de benaming ‘Brusafe’ niet meer te zien. Er wordt ook duidelijk gemaakt dat het ‘safe.brussels’ is dat instaat voor de ontwikkeling van een visie m.b.t. vorming in veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen
In werking: 9 juni 2024 (mits een uitzondering).

Bron:  16 MEI 2024. - Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de gewestelijke school voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen – Brusafe,BS 30 mei 2024, bl. 68708.