Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Lage emissie-zones Vlaams gewest: gratis vrijstelling voor oldtimers

Nieuws - 23/05/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 16 mei 2024 kunnen lokale besturen beslissen om erkende oldtimers een gratis vrijstelling te verlenen voor een lage-emissiezone op hun grondgebied. Sinds de vernietiging door de Raad van State van het LEZ-besluit dat in een uitzondering voorzag voor oldtimers, mochten eigenaars slechts 12 keer per jaar met een betalende dagpas binnen een LEZ rijden.
LEZ
Het Decreet Lage Emissiezones bepaalt dat een lokaal bestuur via een gemeentelijk reglement een LEZ kan invoeren op de gemeente- en gewestwegen op haar grondgebied (m.u.v. de autosnelwegen). Het LEZ-besluit concretiseert de voertuigen waarvoor de toegang tot een LEZ zonder meer is toegelaten (mits eventuele registratie bij het lokale bestuur van de LEZ). De andere voertuigen zijn in principe niet toegelaten in een LEZ, al kan het lokale bestuur hierop uitzonderingen voorzien in haar reglement mits specifieke voorwaarden die het gebruik van deze voertuigen afremmen.
Het LEZ-besluit stelt in dat geval dat het lokale bestuur de toegangsvoorwaarden moet differentiëren in functie van de emissie van de voertuigen. Met als algemene regel dat voertuigen met hogere emissies aan strengere voorwaarden moeten worden onderworpen.
In het verleden stelde het besluit daarbij dat de lokale besturen op die algemene regel een uitzondering konden voorzien voor voertuigen ouder dan 40 jaar. Iets waar de stad Gent in haar LEZ-reglement in voorzag: voertuigen ouder dan 40 jaar hadden onbeperkt toegang tot de Gentse LEZ.
Maar het reglement werd aangevochten bij de Raad van State want voertuigen ouder dan 30 jaar, maar jonger dan 40 jaar waren niet toegelaten tot de LEZ, behoudens de mogelijkheid tot het verkrijgen van 8 betalende LEZ-dagpassen per jaar. Een verschil in behandeling werd opgeworpen. Iets waar de raad in meeging. De raad oordeelde op 1 1 februari 2022 (arrest nr. 252.839) dat er geen onderbouwde verantwoording was voor het verschil in behandeling tussen voertuigen ouder dan 40 jaar (die onbeperkt tot een LEZ kunnen worden toegelaten) en minder oude voertuigen waarvoor die mogelijkheid niet geldt. De betrokken bepaling werd daarom vernietigd.
Aanpassingen
In 2023 werd het LEZ-besluit aangepast: de regering voerde een aparte, uniforme regeling in voor oldtimers, gebaseerd op de aankoop van betalende dagpassen (maximum 12 keer per jaar). Sinds 27 april 2024 kan dus geen uitzondering meer worden voorzien voor voertuigen ouder dan 40 jaar.
Regels die de regering nu opnieuw aanpast. De LEZ-toegangsvoorwaarden voor oldtimers worden gelijkgetrokken met wat geldt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Voortaan zijn oldtimers (zowel ingeschreven in België als in het buitenland) altijd toegelaten tot een LEZ (en geldt voor deze voertuigen dus een gratis vrijstelling) mits een aantal voorwaarden. Meer concreet zijn voertuigen ouder dan 30 jaar
die in het buitenland zijn ingeschreven als oldtimer altijd toegelaten tot een LEZ. De toegang geldt voor 5 jaar;
die in België zijn ingeschreven (kentekenplaat O, 1-O of een gepersonaliseerde kentekenplaat) altijd toegelaten tot een LEZ.
Let wel: de eigenaars moeten een individuele toelating aanvragen bij de steden/gemeenten die een LEZ invoerden en moeten er hun voertuig registreren Om de vrijstellingsaanvraag te valideren, zal voor binnenlandse voertuigen maximaal gebruik gemaakt worden van de gegevens in de DIV-databank. Voor buitenlandse voertuigen dient een kopie van het inschrijvingsbewijs te worden toegevoegd.
Inwerkingtreding: 16 mei 2024.

Bron:  26 APRIL 2024. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones,BS 16 mei 2024, bl. 62857.