Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Kwartier wachttijd bij alcoholcontrole afgeschaft

Nieuws - 04/05/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 mei 2024 mogen bestuurders geen kwartier wachttijd meer vragen voor een ademtest bij een alcoholcontrole. Die wachttijd is destijds ingevoerd om ‘mondalcohol’ uit te sluiten. Maar aangezien de huidige, moderne toestellen die achtergebleven alcohol in de mond automatisch detecteren en neutraliseren is de wachttijd niet meer nodig. De wijziging kan voor de politiediensten een aanzienlijke tijdwinst opleveren bij alcoholcontroles.
De wachttijd van 15 minuten wordt trouwens niet alleen afgeschaft wanneer iemand een ademtest moet ondergaan. Ook wanneer een ademanalyse wordt opgelegd zonder voorafgaande ademtest, mogen bestuurders geen wachttijd van 15 minuten meer vragen. De regering wijzigt in die zin het KB Ademtesttoestellen en ademanalysetoestellen.
'End of breath-principe'
Maar naast de afschaffing van wachttijd is er nog een andere belangrijke nieuwigheid. De federale regering introduceert immers ook het zogenaamde end of the breath-principe’ bij alcoholcontroles. Momenteel bedraagt het vereiste minimumvolume voor elke uitademing 1,9 liter. Voor sommige mensen is het echter erg moeilijk of zelfs onmogelijk om dat volume uit te ademen. In die gevallen moet steeds worden overgegaan tot bloedproeven, want opnieuw tot tijdverlies en praktische problemen leidt voor de politie.

Het minimumvolume wordt daarom verlaagd tot 1,2 liter waarbij tegelijkertijd wordt vereist dat de personen die worden getest maximaal uitademen (‘end of the breath-principe’). Dankzij de technologie van de huidige apparaten is de grens van 1,2 liter voldoende om overtuigende resultaten te behalen. Deze wijziging geldt evenwel pas vanaf 1 juli 2024. 
Verder gebruik ademanalysetoestellen
Politiezones en federale politiediensten die nog niet met gepaste toestellen werken, moeten niet meteen nieuwe uitrusting aankopen. De ademanalysetoestellen die nog geldig zijn op datum van 1 juli 2024 mogen verder worden gebruikt, mits ze bij hun volgende herijk aan de nieuwe bepalingen worden aangepast.
Nog even dit: het KB dat vormt geeft aan de wijzigingen kreeg bij publicatie in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2024 een verkeerde datum van afkondiging mee. Via een erratum in het Belgisch Staatsblad van 2 mei wordt de opgegeven datum ’19 april 2024’ vervangen door de datum ’14 april 2024’.

Bron:  19 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen,BS 19 april 2024, bl. 44402.