Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

België krijgt een nationale ETIAS-eenheid

Nieuws - 02/05/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Binnen het Nationaal Crisiscentrum wordt een nationale ETIAS-eenheid opgericht: de ETIAS Nationale Eenheid of E.N.E. Die zal instaan voor de uitvoering en toepassing van de zogenaamde ETIAS-verordening (Verordening 2018/1240). Met die verordening wordt het ‘European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) opgezet. Dat is een nieuw geautomatiseerd systeem waarmee wordt nagegaan of niet-visumplichtige derdelanders die naar het Schengengebied (plus Cyprus, Bulgarije en Roemenië) willen afreizen geen gevaar vormen voor de openbare of nationale veiligheid.
ETIAS
Midden 2025 wordt het ‘European Travel Information and Authorisation System’ – kortweg ETIAS -operationeel. Dat systeem moet voorkomen dat ‘niet-visumplichtige derdelanders’ die een gevaar vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden, naar het Schengengebied (plus Cyprus, Bulgarije en Roemenië) kunnen afreizen. En dat door de betrokken derdelanders vooraf te controleren aan de hand van een aantal veiligheidschecks.
Elke betrokken derdelander is dan ook verplicht om vóór de start van zijn reis ‘een reistoelating’ aan te vragen via het ETIAS-systeem. Wie een gevaar vormt, krijgt geen reistoelating.
Nationale ETIAS-eenheid
De controles via het systeem verlopen automatisch, maar wanneer de informatie uit de aanvraag een treffer oplevert met gegevens uit de databanken, dan wordt de aanvraag verder handmatig onderzocht door de nationale ETIAS-eenheden. De ETIAS-verordening verplicht de lidstaten dan ook om een nationale ETIAS-eenheid op te richten. Iets waar ons land nu werk van maakt.
Onze nationale eenheid – de ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E) – wordt opgericht binnen het (National Travel Targeting Center (NTTC) dat geïntegreerd is in het Nationaal Crisiscentrum.
De eenheid zal uit 2 secties bestaan:
een sectie Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevoegd om hits m.b.t. risico’s op het gebied van illegale immigratie te verwerken; en
een sectie Nationaal Crisiscentrum (NCCN) bevoegd om hits m.b.t. veiligheidsrisico’s en hoge epidemiologische risico’s te verwerken.
De Belgische oprichtingswet verduidelijkt de samenstelling en verantwoordelijkheden van beide secties. De wetgever voorziet daarbij specifieke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming voor de E.N.E.
In werking
De Belgische oprichtingswet van 29 maart 2024 treedt in werking op 9 mei 2024 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad). Maar op deze regel zijn uitzonderingen. Het ETIAS-systeem zelf zal pas medio 2025 operationeel worden volgens het Europese actieplan van oktober 2023.

Bron:  29 MAART 2024. - Wet betreffende de oprichting en de organisatie van de opdrachten van ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E.),BS 29 april 2024, bl. 47827.