Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wet betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen: gedaan met buitenproportionele sancties

Nieuws - 27/03/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Artikel 8 van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen werd onlangs gewijzigd door de wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie. Daarmee heeft de wetgever de bedragen van de strafrechtelijke en administratieve geldboetes aangepast om ervoor te zorgen dat ze doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
Sancties van niveau 2 en 4
De wetgever heeft beslist om de bedragen van de strafrechtelijke en administratieve geldboetes voorzien in artikel 8 van de wet van 11 juni 2004 aan te passen. Deze geldboetes blijken immers niet in verhouding te staan tot de ernst van de inbreuken en de grootte van de ondernemingen.
Daarom worden de bedragen van de strafrechtelijke en administratieve geldboetes nu gedifferentieerd en verhoogd om rekening te houden met de aard en de ernst van de overtreding en de grootte van de onderneming. De straffen voorzien in de wet van 11 juni 2004 zijn afgestemd op de straffen van niveau 2 en niveau 4 waarnaar verwezen wordt in artikel XV.70 van het Wetboek van economisch recht (WER).
de overtredingen van de artikelen 3/1, 5 en 6, §3, begaan door vaklui, erkende instellingen voor automobielinspectie en auto-experts, worden bestraft met een strafrechtelijke of administratieve geldboete van een gelijkaardige schaal als die van de sanctie van niveau 2 van het WER;
de overtredingen van de artikelen 3, §1 en 6, §3, begaan door fabrikanten van nieuwe voertuigen of hun gemachtigden, worden bestraft met een strafrechtelijke of administratieve geldboete van een gelijkaardige schaal als die van de sanctie van niveau 4 van het WER.
In geval van herhaling binnen 5 jaar te rekenen van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, een definitieve administratieve beslissing tot schuldigverklaring of een definitieve administratieve beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete wegens dezelfde inbreuk, wordt het maximum van de geldboeten verdubbeld.
Inwerkingtreding
De inwerkingtreding is gepland voor 31 maart 2024.

Bron:  9 februari 2024 - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 21 maart 2024, bl. 34595.