Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Inbreuken inzake het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven: nieuwe sancties zijn ingevoerd

Nieuws - 26/03/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven is gewijzigd door een wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie. De wijzigingen hebben alleen betrekking op de inbreuken op de wet van 2016.
Vervolging van inbreuken
Een nieuw artikel 7/1 wordt ingevoegd in de wet van 15 juli 2016 (de wet), dat bepaalt dat wanneer is vastgesteld dat een handeling een inbreuk op de wet uitmaakt, de controleambtenaren van Economische inspectie, de controleambtenaren van de Inspectie Leefmilieu en de douanebeambten een waarschuwing kunnen richten tot de overtreder en hem een transactie voorstellen. De vrijwillige betaling door de overtreder doet de strafvordering vervallen.
Ook is een artikel 9/1 aan de wet toegevoegd, dat bepaalt dat naast strafrechtelijke vervolging en de transactieprocedure die bij artikel 7/1 is ingevoerd, administratieve vervolging mogelijk is bij inbreuk op de wet.
Er dient opgemerkt dat artikel XV.60/1 van het Wetboek van economisch recht in het geval van vervolging niet van toepassing is op controleambtenaren van de Inspectie Leefmilieu en douanebeambten. Zij hoeven hun processen-verbaal dus niet naar de ambtenaren van de FOD Economie te sturen.
Een nieuw artikel 9/2 bepaalt dat het openbaar ministerie aan de bevoegde ambtenaren moet meedelen of het al dan niet beslist om een strafrechtelijke vervolging in te stellen of om een schikking of strafbemiddeling voor te stellen. Indien het ervan afziet of zijn beslissing niet meedeelt binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van het proces-verbaal waarin de inbreuk wordt vastgesteld, kunnen de bevoegde ambtenaren een administratieve geldboete instellen.
Artikel 10 van de wet wordt gewijzigd om te voorzien in de mogelijkheid om een administratieve geldboete op te leggen bij inbreuken op Verordening 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, op de wet of de uitvoeringsbesluiten ervan. De oorspronkelijke versie vermeldde enkel de mogelijkheid om strafrechtelijke sancties op te leggen. De bedragen van de strafrechtelijke en administratieve boetes zijn gelijkgetrokken.
Inwerkingtreding
De inwerkingtreding is gepland voor 31 maart 2024.

Bron:  9 februari 2024 - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie,BS 21 maart 2024, bl. 34603.