Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Geïndexeerde tarieven 2024 van gerechtsdeskundigen bekendgemaakt

Nieuws - 10/01/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De tussenkomsten van onder meer verkeersexperten in strafzaken, wetenschappelijke politie, medische experten, vertalers, tolken, gerechtsdeurwaarders, juryleden en getuigen worden dit jaar duurder. Door indexering stijgen de tarieven van deze gerechtskosten dit jaar met 1,13%.
Omzendbrief 131/11 bevat de geindexeerde bedragen voor
deskundigen
-
medische expertises (onderzoek van lijken, onderzoek van zieken en gewonden, vaststelling van de staat van dronkenschap, laboratoriumonderzoeken, geestesonderzoeken, bijzondere onderzoeken)
-
toxicologische expertises (algemeen, honoraria voor toxicologische expertises en honoraria voor het opsporen van verdovende middelen, hormonen en andere stoffen, bloed- en speekselanalyses m.b.t. drugs in het verkeer)
-
ballistische onderzoeken (algemene handelingen en bijzondere handelingen met het oog op de identificatie van gebruikte wapens)
-
genetische analyses (onderzoek van overtuigingsstukken en staalname, voorafgaande testen, extractie en kwantificatie van DNA, genetisch onderzoek, opstellen van een genetisch profiel van een persoon)
-
deskundige onderzoeken over verkeerszaken (o.a. erelonen van verkeersdeskundigen)
-
deskundige onderzoeken van vezels en haren
-
wetenschappelijke politie
-
diverse deskundige onderzoeken (o.a. erelonen van scheikundigen, dierenartsen en deskundigen in eetwaren)
-
prestaties waarin de loonschaal niet voorziet (o.a. uurlonen van hoogleraren en specialisten in de wetsgeneeskunde)
vertalers/tolken
juryleden en getuigen
andere prestatieverleners (o.a. vervoer van stoffelijke overschotten, gebruik van autopsiezalen, slotenmakers, duikers, gerechtsdeurwaarders)
Hoewel omzendbrief 131/11 pas op 8 januari 2024 in het Belgisch Staatsblad is verschenen, werkt de indexering terug tot 1 januari 2024. De nieuwe tarieven gelden voor alle op de kostenstaten die digitaal werden ingediend bij het taxatiebureau of het centraal bureau, al naar gelang hun respectieve bevoegdheid, voor prestaties die werden uitgevoerd in 2024.
Net zoals in 2023 geldt een toeslag voor oudere vorderingen. De prestaties die in 2024 worden betaald op vorderingen van vóór 2024 (die werden uitgevoerd en afgewerkt in 2024) geven recht op een supplementair bedrag. Dat wordt gevraagd door middel van één enkele aanvullende kostenstaat die alle supplementen vermeldt met telkens de referentie van de al betaalde kostenstaat. Deze aanvullende kostenstaat hoeft niet te worden getaxeerd omdat door de indexering de bedragen door de wet worden bepaald. Hij mag worden ingediend bij een van de vereffeningsbureaus, die de plaats hebben ingenomen van een van diensten die een deel van de oorspronkelijke kostenstaten heeft ontvangen.
Omzendbrief 131/11 is onmiddellijk van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf 8 januari 2024 (de dag van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  Omzendbrief 131/11 van 4 januari 2024 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten,BS 8 januari 2024, bl. 3262.