Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wegcode: nieuwe regels voor prioritaire voertuigen, signalisatie rijwielen en onderbord voor laden en lossen

Nieuws - 09/01/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 februari 2024 moeten bestuurders van prioritaire voertuigen zowel de blauwe knipperlichten als het speciale geluidstoestel opzetten wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren en daarbij de bepalingen van de Wegcode niet naleven. Momenteel zijn alleen de knipperlichten verplicht. Het gebruik van het bijzondere geluidstoestel is facultatief. De federale regering kiest nu echter voor een algemene verplichting en past in die zin de Wegcode aan.
En ook op andere punten zijn er wijzigingen.
Nieuw onderbord laden en lossen
Zo mogen de verkeersborden ‘die het parkeren toelaten of regelen’ – dit zijn onder meer de borden E9a, E9b en E9c – voortaan gecombineerd worden met het gloednieuwe onderbord waarop het symbool is afgebeeld van een persoon die goederen laadt en lost. Het nieuwe onderbord biedt de wegbeheerders de mogelijkheid dit type van activiteit beter te organiseren.
E9a. Parkeren toegelaten
E9b. Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen
E9c. Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s
Signalisatie rijwielen
Sinds 1 oktober 2022 mogen rijwielen bijkomend worden voorzien van gele of oranje laterale signalisatiemiddelen. Maar heel wat van die bijkomende signalisatiemiddelen zijn wit van kleur. Zoals bijvoorbeeld de staafjes die over de spaken van een fietswiel kunnen worden geschoven. De regering voegt daarom de witte kleur toe als mogelijke kleur voor de bijkomende laterale signalisatiemiddelen.
Reflecterende stroken op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
Sinds 1 juli 2022 gelden striktere regels voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps, monowheels en hoverboards. Zo zijn wettelijk bijvoorbeeld witte reflecterende stroken voorgeschreven op de voetsteunen. Maar zijdelingse reflectoren zijn in regel geel of oranje. De vereiste van witte reflecteren wordt daarom gewijzigd naar gele of oranje reflecterende stroken.
Naar analogie met de rijwielen wordt ook voor de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen het gebruik van bijkomende witte, oranje of gele laterale signalisatiemiddelen mogelijk gemaakt.
Daarnaast wordt er voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen verduidelijkt dat ze moeten uitgerust zijn met een voldoende doelmatige reminrichting, zonder daarbij op impliciete wijze te refereren naar het aantal remmen.
Landbouwvoertuigen
Tot slot wordt in de Wegcode de definitie van voerwieler met motor aangepast. In Verordening 168/2013 is een categorie van vierwielers met motor (L7e-B1) opgenomen waarvoor geen beperking van het vermogen tot 15 kW geldt. De definitie in de wegcode van een vierwieler met motor die, zonder onderscheid, een maximumvermogen van 15 kW vermeldt voor deze voertuigen, is daarmee niet in overeenstemming. De verwijzing naar het maximumvermogen wordt daarom opgeheven.
Door deze aanpassing kunnen bepaalde kleinere landbouwvoertuigen onder het begrip `vierwieler met motor' vallen. Om te vermijden dat bestuurders en passagiers van die kleinere landbouwvoertuigen een valhelm moeten dragen, wordt de Wegcode in die zin aangepast. Dit geldt echter niet voor quads zonder passagiersruimte met een stuur als op een motorfiets; op deze voertuigen blijft de helmplicht van kracht.
In werking: 1 februari 2024.

Bron:  2 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,BS 8 januari 2024, bl. 3131.