Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

GAS-wet: toepassing op het terrein noopt tot aanpassingen in de wetgeving

Nieuws - 04/01/2024
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De gemeentelijke administratieve sancties (kortweg GAS) worden regelmatig opgelegd om overlast tegen te gaan en dit in de vorm van een geldboete. Nu het systeem 10 jaar oud is, wees een praktijkevaluatie uit dat er enkele wijzigingen moeten worden aangebracht in de wetgeving. De nieuwe wet van 11 december 2023 wijzigt de 3 belangrijkste wetten in het kader van GAS. Zo mogen de inbreuken op het plaatsverbod enkel nog worden vastgesteld door politieambtenaren en agenten van de politie, aangezien het risico bestaat dat zulke vaststellingen gepaard gaan met conflicten en het enkel de politie is die de geweldsmonopolie heeft.
Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een administratieve geldboete die wordt opgelegd aan personen vanaf 14 jaar die voor overlast zorgen. Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze de strijd tegen overlast aanpakt. Zowel de lokale politie als ook de gemeenteambtenaren, provinciale en gewestelijke ambtenaren kunnen deze boetes opleggen.
De GAS-wet is reeds enkele jaren van kracht en de toepassing op het terrein heeft uitgewezen dat er enkele aanpassingen in de drie belangrijkste wetten noodzakelijk zijn. Het doel is om zo de toepassing van de GAS in de dagdagelijkse praktijk op het terrein te vergemakkelijken.
Wijzigingen in de GAS-wet
In de GAS-wet worden volgende aanpassingen gedaan:
Bij gemengde inbreuken zal voortaan een keuze kunnen worden gemaakt tussen de vier mogelijke administratieve sancties (boete, schorsing, intrekking en sluiting).
De maximale boetegrens voor meerderjarigen wordt verhoogd naar 500 euro in plaats van 350 euro terwijl het minimale boetebedrag voor minderjarigen ongewijzigd blijft.
De naam “lokale bemiddeling” wordt nu “GAS bemiddeling”, waarbij er expliciet in de wet wordt benadrukt dat deze bemiddeling een kosteloze procedure is.
De woorden “vaders en moeders” wordt vervangen door “iedere titularis die het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige”.
Er wordt duidelijkheid geschept voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.
Wijzigingen in de Nieuwe Gemeentewet
In de Nieuwe Gemeentewet worden er aanpassingen gedaan met betrekking tot het plaatsverbod:
De inbreuken op het plaatsverbod mogen enkel worden vastgesteld door politieambtenaren en agenten van de politie, aangezien het risico bestaat dat zulke vaststellingen gepaard gaan met conflicten en het enkel de politie is die de geweldsmonopolie heeft.
Het register met plaatsverboden wordt geschrapt, nu personen die een plaatsverbod hebben sowieso opgenomen worden in de ANG.
Wijzigingen in de Wet over de gemeenschapswachten
Tot slot ondergaat de Wet gemeenschapswacht volgende 2 aanpassingen:
Om gemeenschapswacht te worden moeten men volgend diploma hebben: hetzij een diploma secundair onderwijs, hetzij een diploma lagere school samen met een nuttige ervaring van vijf jaar binnen de gemeente.
Het psychotechnisch onderzoek wordt voortaan uitgevoerd door één instelling, met name Werkenvoor.be zodat elke kandidaat dezelfde test krijgt.
Inwerkingtreding: 8 januari 2024, met uitzondering van diplomavereisten voor gemeenschapswachten vanaf 1 januari 2024.

Bron:  11 DECEMBER 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, van de Nieuwe Gemeentewet en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet,BS 29 december 2023, bl. 124682.