Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Nieuwe Europese richtsnoeren over recht van vrij verkeer voor EU-burgers en hun familieleden

Nieuws - 29/12/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Het recht van vrij verkeer is in deze tijden van migratie misschien wel één van de belangrijkste principes van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft daarom besloten om met een nieuwe mededeling een aantal richtsnoeren uit te vaardigen omtrent dit belangrijke recht. Dit zou moeten bijdragen aan een meer doeltreffende en uniforme toepassing van de wetgeving op het vrij verkeer in de hele EU en moet zo EU-burgers meer rechtszekerheid bieden.
Richtlijn 2004/38/EG behandelt de belangrijke materie van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Hier wordt onder meer bepaald dat iedere burger van de Europese Unie het recht heeft om zich vrij te bewegen en ook te verblijven binnen deze ruimte zonder binnengrenzen.
Met een nieuwe Mededeling (C/2023/1392) wil de Europese Commissie een aantal richtsnoeren meegeven om ervoor te zorgen dat de wetgeving rond het recht op vrij verkeer doeltreffend en uniform wordt toegepast in de verschillende lidstaten. De EU-burgers zullen op die manier ook kunnen genieten van meer rechtszekerheid.
De volgende thema’s komen aan bod:
De begunstigden van het recht op vrij verkeer: de EU burger en zijn familieleden;
Het uitreis en inreis recht;
Het verblijfsrecht voor maximaal drie maanden en voor meer dan drie maanden;
Het recht van verblijf van een werkzoekende;
Het behoud van het recht van verblijf door familieleden in geval van overlijden of vertrek van de EU burger, maar ook in geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk;
Het duurzaam verblijf;
Het recht op arbeid en het recht op gelijke behandeling;
De verschillende verblijfsdocumenten;
Fraude en misbruik op de bepalingen van vrij verkeer; en
Publiciteit en verspreiding van informatie.
De nieuwe richtsnoeren zijn uitsluitend bedoeld als leidraad. Aan de hand van concrete casussen en voorbeelden, met eventueel verwijzingen naar belangrijke definities en rechtspraak, kunnen Europese lidstaten voortaan deze mededeling gebruiken om hun eventuele vragen te beantwoorden.

Bron:  Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende het recht van vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden,Pb. C. 2023/8500, 22 december 2023.