Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Brussels gewest: dwangbevel voor niet-betaalde parkeerretributies vanaf 1 januari 2024

Nieuws - 22/12/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 januari 2024 kan Parking.Brussels (het gewestelijk parkeeragentschap) eigen dwangbevelen uitvaardigen om onbetaalde parkeerretributies op te eisen. Die optie was voorzien in de Brusselse Parkeerordonnantie van 6 juli 2022, maar was tot nog toe niet in werking getreden. Met een uitvoeringsbesluit zet de Brusselse regering vanaf volgend jaar het licht op groen.
De Parkeerordonnantie is op 19 september 2022 in werking getreden en vormt sindsdien de basis voor het Brusselse parkeerbeleid.
De tekst bevat tal van maatregelen om de invordering van onbetaalde parkeerretributies te vergemakkelijken. Eén van de maatregelen is de mogelijkheid voor het gewestelijke parkeeragentschap Parking.Brussels om eigen dwangbevelen uit te vaardigen om onbetaalde sommen te innen. Een nieuwe piste die vooral het gerechtelijke parcours moet ontlasten.
De Brusselse regering prikt nu een datum van inwerkingtreding voor de betrokken bepalingen uit de ordonnantie. Vanaf 1 januari 2024 kan Parking.Brussels effectief overgaan tot het uitvaardigen van eigen dwangbevelen om niet-betwiste en opeisbare retributies en andere verschuldigde bedragen die na de tweede betalingsherinnering onbetaald blijven en waarvan het parkeeragentschap de schuldeiser is, in te vorderen.
Concreet zal het (daarvoor aangewezen en gemachtigde) personeelslid van het parkeeragentschap het dwangbevel opmaken. De leidend ambtenaar (of zijn adjunct) zal het uitvoerbaar verklaren. Het dwangbevel wordt aan de overtreder betekend bij deurwaardersexploot.
Een dwangbevel kan alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. Bovendien moet de schuldenaar vooraf per aangetekende zending in gebreke gesteld worden.
Voor deze verzending vermeerdert Parking.Brussels de schuld opnieuw met de eraan verbonden kosten en kan het de schuld een tweede keer verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 15 euro.
Tegen het exploot kan bij verzoekschrift of door dagvaarding verzet worden aangetekend binnen de maand van de betekening.
Wanneer de verschuldigde bedragen na de ingebrekestelling onbetaald blijven en de voorwaarden voor de opmaak van een dwangbevel niet vervuld zijn, zal worden overgegaan tot gerechtelijke vordering. In dit geval dient geen minnelijke invorderingsfase meer te worden georganiseerd.
Brussels. Parking kan de procedure via dwangbevel ook inzetten voor de invordering van retributies die al opeisbaar waren voor 1 januari 2024 maar die onbetaald zijn gebleven als de retributies volgens de verjaringsregels nog opeisbaar zijn.
In werking: 1 januari 2024.

Bron:  30 NOVEMBER 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de ordonnantie van 6 juli 2022 houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,BS 14 december 2023, bl. 117941.