Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Gemeenten kunnen vestiging en uitbating van seksshops beperken via reglement

Nieuws - 28/12/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 30 december 2023 vallen ‘seksuitbatingen voor volwassenen’ (seksshops, zaken die erotische shows aan bieden en andere loveshops) onder de Wet openingsuren handel, ambacht en dienstverlening van 10 november 2006. Dit betekent dat de regels m.b.t. de openings- en sluitingstijden voortaan ook op deze zaken van toepassing zijn. Maar ook dat de gemeenten een gemeentelijk reglement mogen uitvaardigen met specifieke vestigings- en uitbatingsvoorwaarden.
Wet openingsuren handel
De Wet openingsuren handel, ambacht en dienstverlening van 10 november 2006 regelt de openings- en sluitingsuren van (onder meer) kleinhandelszaken.
Deze winkels
mogen geopend zijn van 05.00 uur tot 20.00 uur, en van 05.00 uur tot 21.00 uur op vrijdag en op de werkdagen die aan een feestdag voorafgaan;
moeten een wekelijkse rustdag in acht nemen.
Specifieke regels
Voor bepaalde handelszaken bevat de wet evenwel specifieke regels. Zoals voor nachtwinkels. Deze winkels mogen alleen geopend zijn van 18.00 uur tot 07.00 uur de volgende ochtend, tenzij een gemeentelijk reglement nog andere, meer beperkende openingsuren oplegt.
Gemeenten kunnen ook een reglement uitvaardigen op basis waarvan een vooraf door het college van burgemeester en schepenen verleende vergunning vereist is voor ieder ontwerp van nachtwinkel.
In dat geval heeft het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid om de vestiging van een dergelijke handelszaak te weigeren op basis van objectieve, in dat gemeentelijk reglement opgenomen criteria.
Het gemeentelijk reglement kan ook de vestiging en de uitbating van nachtwinkels beperken, om redenen die verband houden met de ruimtelijke ligging en met de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en de rust. Het reglement mag echter niet leiden tot een algemeen verbod op of een kwantitatieve beperking van dit soort vestigingen op het grondgebied van de gemeente.
Seksuitbatingen voor volwassenen
Ondanks de ruime openingstijden en de specifieke problemen die seksuitbatingen voor volwassenen (seksshops, zaken die erotische shows aanbieden en andere loveshops) op het stuk van openbare veiligheid, hygiëne en rust met zich meebrengen, is de wet van 10 november 2006 momenteel niet van toepassing op di type zaken.
Hierdoor hebben gemeenten geen grip op de openingsuren, de uitbatingsvoorwaarden of de vestigingsplaats van dergelijke handelszaken. Ze kunnen deze zaken ook niet verplichten om vooraf bij het college van burgemeester en schepenen een uitbatingsvergunning aan te vragen. Het is evenmin mogelijk om een sluitingsbevel uit te vaardigen wegens een inbreuk op het gemeentelijk reglement.
De wetgever zorgt nu voor verandering: voortaan vallen ‘seksuitbatingen voor volwassenen’ wel onder de wet van 2006. Dat betekent de regels m.b.t. de openings- en sluitingstijden ook voor deze zaken gelden en dat de vestiging en uitbating ervan door een gemeentelijk reglement kan worden geregeld.
De wet definieert ‘seksuitbating voor volwassenen’ als iedere inrichting waarvan de activiteiten erop gericht zijn seksueel genot aan volwassenen te verschaffen, zoals:
seksshops;
loveshops;
inrichtingen voor erotische shows;
iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid die bestemd is voor: de uitbating van erotische shows; de verkoop van erotische of seksartikelen; of de verstrekking van erotische of seksuele diensten."
In werking: 30 december 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  5 DECEMBER 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening,BS 20 december 2023, bl. 119952.