Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Afwijkingen op nieuwe veiligheidsregels voor vervoer van waarden verlengd tot eind 2025

Nieuws - 14/11/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Sinds 10 juli 2022 gelden een aantal nieuwe regels voor het toezicht op en de bescherming van het vervoer van waarden. Daarbij werden onder meer strengere vereisten ingevoerd voor de levering en bevoorrading aan stoppunten uitgerust met biljettenautomaten. Waaronder aangepaste bevoorradingsprocedures en nieuwe infrastructurele maatregelen. Bij wijze van overgangsmaatregel heeft de federale regering destijds voorzien in 2 afwijkingen op de infrastructuurvereisten voor bestaande stoppunten waar de bevoorrading een manipulatierisico inhoudt. Die liepen normaal tot 30 juni 2023, maar worden nu verlengd tot 31 december 2025.
Voor stoppunten waar de bevoorrading een manipulatierisico inhoudt die reeds bestonden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels van het KB van 20 mei 2022 gelden volgende (in het vet aangeduide) afwijkingen:
de toegangsdeur tot de beveiligde ruimte kan voor de bewakingsagent slechts geopend worden indien de identiteit van hij die zich als bewakingsagent aanmeldt is vastgesteld en de veiligheidscontrole werd uitgevoerd door de oproepcentrale of de alarmcentrale (in principe is nu alleen nog de oproepcentrale aan zet). Deze veiligheidscontrole omvat de vergewissing dat de bewakingsagent niet onder bedreiging staat en op een veilige wijze de beveiligde ruimte kan betreden.
De bewakingsagent controleert bij de toegang tot het sas de alarmstatus. In het geval van niet-gewapend alarmsysteem of in het geval van een niet-geverifieerd alarm, verlaat hij de site en neemt hij via het voertuig contact op met de oproepcentrale.
De deur van het sas naar de beveiligde ruimte kan door de bewakingsagent slechts geopend worden indien de toegangsdeur gesloten is en indien de bewakingsagent zich alleen in het sas bevindt.
Indien er zich een alarm afkomstig van een alarmsysteem uit de beveiligde ruimte of toegangssas heeft voorgedaan mag de alarm- of oproepcentrale (in principe is nu alleen nog de oproepcentrale aan zet) slechts toegang verlenen na vastgesteld te hebben dat dit alarm niet te wijten is aan inbraak of poging daartoe of gevaarsituatie;
bij incidenten of verdachte situaties tijdens het uitvoeren van activiteiten door bewakingsagenten verwittigt de alarmcentrale onverwijld de oproepcentrale van de waardentransporteur. Zij maakt hierbij de noodzakelijke data over aan de oproepcentrale. Nog tot 31 december 2025 is het niet nodig dat de alarmcentrale ook rechtstreekse camerabeelden ter beschikking stelt van de onder toezicht zijnde locatie.
De federale regering past daarnaast ook nog een aantal verwijzingen aan in het KB van 20 mei 2022. Er wordt geschoven met de verwijzing naar de artikels m.b.t. de voorwaarden voor het openen voor de bewakingsagent van de tweede deur van het toegangssas en de basisuitrusting van een voertuig voor het beveiligd vervoer.
In werking: 20 november 2023.

Bron:  25 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 20 mei 2022 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer,BS 10 november 2023, bl. 104737.